strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

AktualnościArchiwum aktualności >>>


INFORMACJE

Aktualnie obowiązujący plan lekcji znajduje się na stronie sp6.j.pl:


Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Kraśniku


Sz. P. Rodzice, Uczniowie

Odnosząc się do obostrzeń wprowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów informuję:

1. W okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 wszystkie zajęcia dla klas IV-VIII odbywają się w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem zajęć za pomocą aplikacji Teams. (Uwaga, ilość zajęć z jednoczesnym zachowaniem zasad BHP!).

2. W okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 zajęcia w klasach I-III odbywają się w formie stacjonarnej, czyli w szkole zgodnie z planem lekcji podanym przez wychowawców klas.

3. W okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 tylko klasy I-III korzystają ze stołówki i świetlicy szkolnej. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 – 16.00.

4. Zajęcia rewalidacyjne, oraz zajęcia wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I-III odbywają się w Szkole.

5. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas IV-VIII odbywają się w formie zdalnej (po konsultacji z rodzicem/opiekunem prawnym).

6. Odwołane zostają konkursy przedmiotowe (język polski, historia, matematyka – etap szkolny). Zostaną przełożone na inny termin.

7. Należy śledzić informacje zamieszczane na stronie Szkoły, w dzienniku elektronicznym UONET+ oraz za pomocą wiadomości wysyłanych przez platformę Teams.

8. Proszę o dołożenie wszelkich starań, aby uczniowie sumiennie uczestniczyli w zajęciach on-line. Podczas zajęć uczeń ma zawsze włączoną kamerę, mikrofon zaś włącza na polecenie nauczyciela. Nauczyciel określone tematy zajęć wysyła uczniom za pomocą dziennika UONET+/ Zadania domowe lub aplikacji Teams. Te dwie formy zajęć (lekcja online lub karta pracy) prowadzone będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Harmonogram eliminacji szkolnych
w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

przedmiot

data/godzina

miejsce

zakres wymagań

Chemia

19.10.2020 r.
(poniedziałek)
9:00

sala gimnastyczna

zakres wymagań

J. niemiecki

20.10.2020 r.
(wtorek)
9:00

sala nr 19

zakres wymagań

J. angielski

21.10.2020 r.
(środa)
9:00

sala gimnastyczna

zakres wymagań

Geografia

22.10.2020 r.
(czwartek)
9:00

sala nr 29

zakres wymagań

Biologia

23.10.2020 r.
(piątek)
9:00

sala gimnastyczna

zakres wymagań

J. polski

26.10.2020 r. (poniedziałek)
9:00

sala gimnastyczna

zakres wymagań

Historia

27.10.2020 r. (wtorek)
9:00

sala nr 19

zakres wymagań

Matematyka

29.10.2020 r. (czwartek)
9:00

sala nr 29

zakres wymagań


Uwaga!!!

Czas trwania eliminacji szkolnych (po odliczeniu czasu na czynności organizacyjne) to 60 minut.
Uczniowie przychodzą pod wyznaczoną salę na 10 minut przed konkursem.                       
Uczestników  konkursu  obowiązują maseczki  lub przyłbice zakrywające usta i nos.plakat_21_10_20.jpgKomisja Kwalifikacyjna pozytywnie zaopiniowała złożone Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie dzieci zostały przyjęte do świetlicy szkolnej.