strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się w różnego rodzaju akcje i konkursy. W ostatnim czasie wzięli udział w konkursach organizowanych w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Indywidualny konkurs „JA ZA 20 LAT” – zadaniem konkursowym uczestnika było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości. Serdecznie gratulujemy dwóm uczennicom klasy VC Wiktorii Januszczak oraz Zuzannie Pietrzyk za otrzymane wyróżnienia w tym konkursie.

Konkurs grupowy „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM” – zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, np. akademii szkolnej, wolontariatu, warsztatów, spotkania autorskiego. W sprawozdaniu należało uwzględnić: nazwę przedsięwzięcia, cel przedsięwzięcia, środki do osiągnięcia celów (plan organizacji, podział obowiązków), skutki przedsięwzięcia, krótki opis wydarzenia. Czekamy na wyniki konkursu, kibicując naszym uczniom z klas VID, VIB oraz VC, którzy podjęli to wyzwanie.


      
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku