strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Baza szkoły:

 • 18 klasopracowni
  świetlica - opieka nad dziećmi w godzinach od 6.30 do 16.00
 • biblioteka i czytelnia, 15 tys. książek
 • dwie pracownie komputerowe
 • sala gimnastyczna
 • sala do gimnastyki korekcyjnej
 • boiska szkolne
 • dostęp do basenów pływackich
 • nowoczesna szatnia
 • sala zabaw dla klas 1-3

Kadra nauczycielska:

 • 48 nauczycieli
 • 100% posiada kwalifikacje do nauczanego przedmiotu, w tym 48% ukończyło studia podyplomowe

Oferta edukacyjna:

 • klasy integracyjne
 •  w klasach I - III:
  -j. angielski
  -zajęcia komputerowe
  -"Zielona Szkoła"
 • zajęcia wyrównawcze
 • MKS - siatkówka
 • chór "Sekret"
 • Zajęcia pozalekcyjne klas I - III
  -zajęcia integracyjno - adaptacyjne
  -"Klub Małych Poliglotów" - zajęcia doskonalące umiejętności posługiwania się językiem polskim i językiem angielskim
  -gimnastyka korekcyjna - zajęcia na basenie

 • Koła zainteresowań: klasy IV - VI
  -matematyczne
  -przyrodnicze
  -informatyczne
  -polonistyczne
  -muzyczne
  -plastyczne

 • modyfikacje i dostosowania programowe dostosowują wymagania edukacyjne do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka


Oferta opiekuńczo - wychowawcza:

 • zajęcia korekcyjno - rewalidacyjne w klasach integracyjnych
 • zimowiska
 • programy własne
 • programy profilaktyczno - edukacyjne


Opieka medyczna:

 • Gabinet pomocy przedlekarskiej: pielęgniarka - p. Lucyna Pawlicka
  poniedziałek - czwartek 8.00 - 12.00 piątek 8.00 - 11.00
 • Gabinet stomatologiczny: poniedziałek, środa, I i III piątek m-ca 
                                                od 8.00 do 13.00


Organizacje:

 • Szkolna Kasa Oszczędności
 • Liga Ochrony Przyrody
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • Samorząd Uczniowski
 

Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi rozwój psychofizyczny dzieci:

 • Urząd Miasta Kraśnik
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 • MOSiR
 • Straż Miejska
 • Policja
 • Centrum Kultury i Promocji Miasta
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Wizja przyszłości:

 • modernizacja boisk
 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku