strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

NAJNOWSZY NUMER GAZETKI "SZÓSTKI"

 gazetki_copy_1.jpg


Nasza szkolna gazetka wydawana jest od 1999r. Pocz±tkowa nazwa to "Nowinka", obecnie "Szóstka". Redaktorami gazetki s± uczniowie klas IVc i VIb. Opiekę literack± nad gazetk± pełni p. Paweł Szymański, opiekę graficzn± sprawuje p. Joanna Cybulak. Tematami artykułów s± najważniejsze wydarzenia szkoły, ciekawostki, krzyżówki z konkursami, dowcipy. Na naszej stronie znajdziesz zawsze ostatni numer gazetki w cało¶ci.Kolegium redakcyjne gazetki "Szóstka"

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kra¶niku