strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj


Komunikat Dyrektora Szkoły

Podaję do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2017/2018.

Szkolny zestaw podręczników został utworzony na podstawie wybranych przez nauczycieli podręczników. Wybrane podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.

Szkolny zestaw podręczników zostaje podany do publicznej wiadomości przez:

- poinformowanie uczniów podczas zajęć przez wychowawców klas

- wywieszenie zestawu na tablicy informacyjnej w szkole

- zamieszczenie zestawu na www.sp6.krasnik.pl

Dyrektor szkoły
Wojciech Stopa


© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku