strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj
B I B L I O T E K A

14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg14.jpg

 

 


zegar_small.jpg

GODZINY PRACY

Godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów

i nauczycieli na tyle elastycznie, że umożliwiają maksymalnie
wykorzystywać bibliotekę i jej zbiory.HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Nauczyciel  bibliotekarz
 Poniedziałek
 Wtorek Środa Czwartek Piątek
 Barbara
 Żuber
 800-1400
 800-1400
 800-1400
 800-1400
 800-1400


"Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi.

Wejdź gościu i stań się przyjacielem."
MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI


W ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny nasza biblioteka została wyposażona w cztery komputery jako stanowiska dla czytelników, jedno urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka) oraz potrzebne urządzenia sieciowe. Na komputerach zainstalowano oprócz systemów operacyjnych pakiet Microsoft Office, program zabezpieczający (Opiekun Ucznia) przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane oraz edukacyjne oprogramowanie: multimedialne encyklopedie, słowniki i atlasy PWN. Celem projektu jest zwiększenie dostępu nauczycieli i uczniów do nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych oraz umożliwienie im indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji multimedialnej poza systemem klasowo-lekcyjnym.

Szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa regulamin MCI zamieszczony w bibliotece szkolnej.

MCI dostępne jest w godzinach pracy biblioteki.

Zapraszam!
DSC_2797_13.jpg

LOKAL I ZBIORY


Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku działa od początku istnienia placówki. Rozpoczęła swą pracę w 1961 r. od kilkunastu woluminów wypożyczonych z biblioteki SP nr 1 w Kraśniku Fabrycznym. W końcu roku szkolnego książki te zostały przekazane na własność bibliotece SP nr 2 (od 1975r. – SP nr 6). Na stanie biblioteki było wówczas 252 egzemplarzy. Dnia 3. 10. 1961 r. została wpisana do Księgi inwentarzowej nr 1 pierwsza książka – S. Szuchowej i H. Zdzitowieckiej pt. „Od wiosny do wiosny”. Ten pamiątkowy egzemplarz zachowany jest do dzisiaj. Obecnie nasz księgozbiór liczy ok. 13 tys. wol. Na stanie znajdują się również różnego rodzaju wydania broszurowe, podręczniki oraz ponad 100 jednostek zbiorów specjalnych. Ważnym uzupełnieniem zbiorów są czasopisma. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Kraśniku stara się być biblioteką przyjazną dla użytkowników.
We wrześniu 2010 r., dzięki zaangażowaniu Dyrektora Szkoły - p. W. Stopy i Wicedyrektor - p. J. Kędziory, nasza biblioteka została przeniesiona do nowego, odremontowanego lokalu. Obecnie jest to piękne, przestronne, słoneczne pomieszczenie z nowymi meblami. Uczniowie, nauczyciele i rodzice chętnie odwiedzają to miejsce. Każdy jest mile widziany w bibliotece.
Dobre warunki lokalowe i przyjemny klimat sprzyjają odpowiedniemu nastawieniu użytkowników do biblioteki. Powodem niesłabnącego zainteresowania książkami jest również to, że biblioteka stosuje różne formy pracy z czytelnikami.


DSC08713.jpg

DZIAŁALNOŚĆ


Działalność biblioteki szkolnej obejmuje sferę dydaktyczną, wychowawczą oraz kulturalną. Służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.


Jest wiele zadań, które realizuje biblioteka SP Nr 6. Oto niektóre z nich:


1. Przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz do umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu i do domu, edukację czytelniczo-medialną, udzielanie różnego rodzaju informacji, pomoc w doborze odpowiedniej lektury.


2. Wyrabianie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wystawki, gazetki, gromadzenie wycinków prasowych w teczkach tematycznych.


3. Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych i informacyjnych poprzez kontakt z książką oraz udział w imprezach i konkursach.


4. Zaangażowanie dzieci do współpracy z biblioteką poprzez pracę z łącznikami klasowymi.


Do efektywnych i sprawdzonych form promowania biblioteki i czytelnictwa,
należy zaliczyć m. in.:


8.gif Imprezy biblioteczne, np. „Pasowanie na czytelnika”, „Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych”


8.gif Konkursy: ze znajomości lektur, baśni, książek dziecięcych i młodzieżowych, dotyczące zdrowego stylu życia, ekologiczne itp.


8.gif Wystawki okolicznościowe, tematyczne i nowości


8.gif Semestralne wykresy czytelnictwa poszczególnych klas

8.gif Gazetki i hasła


8.gif Głośne czytanie książek


Biblioteka SP nr 6 stara się zachęcać uczniów do systematycznego jej odwiedzania, gdzie uczniowie mogą nie tylko pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania, ale też miło spędzić wolny czas.
regulamin.jpg


REGULAMIN BIBLIOTEKI


 

8.gif Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym na dany rok szkolny.


8.gif Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.


8.gif  Z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu lub wypożyczając na zajęcia lekcyjne.


8.gif Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych.


8.gif Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (np. olimpijczykom) a także przedłużyć termin ich zwrotu.


8.gif   Czasopisma można wypożyczyć na okres trzech dni.


8.gif  Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, może zostać ukarany uwagą wpisaną do dziennika lekcyjnego.


8.gif  Czytelnik może zwrócić się do nauczyciela bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji.


  Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest oddać taką samą pozycję lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.


8.gif  Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego.


 8.gif  W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

 8.gif  Czytelnik korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także o ład i porządek na swoim stanowisku pracy.


 

      18.gif               16.gif   

C Z Y T E L N I C T W O


ROK SZKOLNY 2017/2018


STAN CZYTELNICTWA KLAS 1-7 W I SEMESTRZE 2017/2018

Klasa

 

Liczba uczniów

 

Liczba czytelników

 

Liczba wypożyczeń

Średnia na   ucznia

 

Średnia na  czytelnika

 

I  A

 

22

 

22

 

171

 

7,77

 

                7,77

 

I  B

 

24

 

23

 

224

 

9,33

 

9,73

 

I C

 

24

 

23

 

251

 

10,46

 

10,91

 

II  A

 

17

 

11

 

53

 

3,12

 

 4,81

 

II  B

 

24

 

23

 

306

 

12,75

 

13,30

 

III A

 

20

 

17

 

140

 

7,00

 

 8,23

 

III B

 

25

 

25

 

597

 

23,88

 

23,88

 

III C 

 

25

 

21

 

78

 

3,12

 

 3,71

 

III D

 

23

 

23

 

146

 

6,35

 

 6,35

 

III E

 

25

 

24

 

177

 

7,08

 

 7,37

 

IV A

 

17

 

16

 

86

 

5,06

 

 5,37

 

IV B

 

24

 

21

 

153

 

6,38

 

 7,28

 

IV C

 

26

 

26

 

173

 

6,65

 

 6,65

 

IV D

 

22

 

22

 

211

 

9,59

 

 9,59

 

IV E

 

21

 

20

 

93

 

4,04

 

 4,65

 

V A

 

16

 

12

 

47

 

2,94

 

 3,92

 

V B

 

20

 

18

 

114

 

5,70

 

 6,33

 

V C

 

17

 

14

 

46

 

2,71

 

 3,28

 

V D

 

18

 

18

 

110

 

6,11

 

 6,11

 

VI A

 

22

 

21

 

70

 

3,18

 

 3,33

 

VI B

 

21

 

16

 

135

 

6,43

 

 8,44

 

VII A

 

18

 

12

 

19

 

1,06

 

 1,58

 

VII B

 

27

 

23

 

59

 

2,19

 

 2,56

 

VII C

 

24

 

17

 

59

 

2,46

 

3,47

 

VII D

 

20

 

14

 

32

 

1,60

 

2,28

 

 KLASY WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ POD WZGLĘDEM WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

Miejsce

(biorąc pod uwagę średnią)

Klasa

 

Liczba wypożycz.  Książek

 

Średnia
na 1 ucznia

 

I

II

III

IV

V

 

 

III B

II B

I C

IV D

I B

 

597

306

251

211

224

 

23,88

12,75

10,46

   9,59

   9,33


 

 

 

 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W CZYTELNICTWIE:

1. Motyl Gabriel – kl. I c       – 129  wypożyczonych książek
2. Grzywa Gabriel – kl. II b      – 92
3. Płecha Kacper – kl. III b      – 67
4. Żołopa Blanka – kl. III b      – 63
5. Grzywa Maja – kl. V b         – 54                  

Gratulacje dla wyróżnionych klas i uczniów! ROK SZKOLNY 2010/2011


KLASY WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ Z WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KLASY 1 - 3


Klasa

Liczba wypożyczonych książek
Średnia na 1 czytelnika
 Miejsce
 II A
 1179 49,1
 I
 II C
   866 48,1 II
 II D
   994 38,2 III

KLASY 4 - 6


Klasa
 
Liczba wypożyczonych książek
 Średnia na 1 czytelnika
Miejsce
 IV B
 369 18,4I
 V A
 284 13,5 II
 IV C
228
 12,0 III


UCZNIOWIE O NAJWYŻSZYM WSKAŹNIKU WYPOŻYCZEŃ W ROKU SZK. 2010/2011


PIERWSZA DZIESIĄTKA

    1. MAZUR DOMINIK - KL. II C                   - 188  wypożyczonych książek

    2. MAZUR KAJA - KL. II C                          - 175

    3. KIJEWSKI KRZYSZTOF - KL. II A           - 174

    4. WIĘCKOWSKA ANGELIKA - KL. II B      - 145

    5. WOJCIECHOWSKI MICHAŁ - KL. II A     - 144

    6. OSTROWSKA MARIA - KL. II C               - 129
 
    7. KOMASZKA MICHAŁ - KL. II D               - 114

    8. GRZYWA BARTOSZ - KL. IV A                 - 95

    9. MAŃKOWSKI JAKUB - KL. II A                - 92

    10. HAŁABIS PAULINA - KL. II A               - 89

                                                 GRATULACJE!KLASY WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ Z WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W I SEMESTRZE :

KLASY 1 - 3

Klasa
Liczba wypożyczonych książek

 Średnia na 1 czytelnika
 Miejsce
 II C
472
 27,8  I
 II A
 604  25,2  II
II D
586
22,2
III

 KLASY 4 - 6  

 Klasa
Liczba wypożyczonych książek
Średnia na 1 czytelnika
 Miejsce
 V A
186
 9,8  I
 V D
 118  6,9
 II
 IV B
 122  6,4  III

UCZNIOWIE O NAJWYŻSZYM WSKAŹNIKU WYPOŻYCZEŃ

W I SEMESTRZE 2010/2011

PIERWSZA DZIESIĄTKA

     1. MAZUR DOMINIK                   - KL. II C - 90 wypożyczonych książek

     2.  MAZUR KAJA                         - KL. II C - 90

     3.  KIJEWSKI KRZYSZTOF          - KL. II A - 89

     4.  WIĘCKOWSKA ANGELIKA      - II B - 88

     5.  OSTROWSKA MARIA              - KL. II C - 87

     6.  KOMASZKA MICHAŁ              - KL. II D - 75

     7.  WOJCIECHOWSKI MICHAŁ    - KL. II A - 69

     8.  SZYMAKOWICZ AGATA         - KL. II B - 59

     9.  CIEŚLIK ALEKSANDRA          - KL. III A - 57

   10.  BRYCZEK MIKOŁAJ                - KL. II C - 52


                                      GRATULACJE!
ROK SZKOLNY 2009/2010   


KLASY WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ Z WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W ROKU SZKOLNYM :

 KLASY 1 – 3

Klasa Liczba wypożyczonych książek Średnia na 1 czytelnika Miejsce
 I C
 597  29,8
 I
 III  A  716  27,5
 II
 II  A  724  25,8
 III

  KLASY 4 – 6

Klasa
 Liczba wypożyczonych książek  Średnia na 1 czytelnika  Miejsce
 IV  D 433
 22,8
 I
 D  368  20,4
 II
 IV  C  344  20,2
 III


UCZNIOWIE O NAJWYŻSZYM WSKAŹNIKU WYPOŻYCZEŃ

W ROKU SZK. 2009/2010

PIERWSZA DZIESIĄTKA

        1.        MAZUR KAJA – KL. I C                              - 128   wypożyczonych książek

        2.        CIEŚLIK ALEKSANDRA – KL. II A            - 126

        3.        BOBIN EMILIA – KL. V D                          - 109

        4.        MAZUR DOMINIK – KL. I C                       - 106

        5.        WÓJCIK AGATA – KL. IV E                       -  96

        6.       GRZYWA BARTOSZ – KL. III A                  -  93

        7.        ŁUKOMSKI MICHAŁ – KL. IV C                 -  93

        8.        KALINOWSKA ZUZANNA – KL. II A          -  91

        9.        WOJCIECHOWSKI MATEUSZ – KL. IV D - 88

     10.        MAŃKOWSKI JAKUB – KL. I A                   - 84

                                            GRATULACJE!

                                           
              

CIEKAWE WYDARZENIA


Rok szkolny 2018/2019

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Każdego roku uczniowie klas pierwszych w uroczysty sposób przyjmowani są w poczet bractwa czytelniczego. 5 marca 2019 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej, którego dokonała p. wicedyrektor Anna Jasińska. Przed pasowaniem pierwszaki złożyły uroczystą obietnicę. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i list do rodziców zachęcający do wspólnego czytania. Imprezę uatrakcyjnił  występ uczniów klasy VI a, którzy pod kierunkiem p. Anny Osiak przygotowali przedstawienie pt. „Cyrk wita was”. Młodzi aktorzy zaprezentowali swój talent w sposób profesjonalny a program artystyczny był niezwykle różnorodny i pomysłowy. Dzięki naszym szkolnym artystom przebranym w piękne, barwne stroje widzowie mieli możliwość obejrzenia wielu ciekawych sztuczek. Wspaniała atmosfera cyrkowa dostarczyła wyjątkowych przeżyć oraz sprawiła, że wszyscy bawili się doskonale. Mam nadzieję, że najmłodszym czytelnikom na długo utrwali się ten dzień w pamięci, co być może będzie zachętą do częstego korzystania z zasobów biblioteki. 


      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
Fot. p. Danuta Niezgoda


KONKURS „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”

W dniach 25 - 26.10. 2018 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy
Mistrz Pięknego Czytania.
Wzięło w nim udział 28 uczniów z klas 4 – 8.

W tym roku, kiedy obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, czytane przez uczestników konkursu fragmenty nawiązywały w swej treści do historii Polski.
Komisja oceniając uczniów brała pod uwagę następujące kryteria:
poprawność czytania, tempo, dykcję oraz intonację.  
 
A oto nazwiska zwycięzców:

w kategorii klas 4-6
MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA została
Kornelia Staniec – kl. V b

II MIEJSCE – WICEMISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
         Agnieszka Witek – kl. V d

III MIEJSCE: Kacper Bącal – kl. VI b
               Karol Piłat – kl. VI a
             Oliwia Maj – kl. V c

w kategorii klas 7-8
MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA została
      Adriana Bucior – kl. VIII a

II MIEJSCE – WICEMISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
       Jagoda Albin – kl. VIII a

III MIEJSCE: Kinga Zając – kl. VIII a

Wyróżnienie: Monika Chruściel – kl. VIII c

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie
a zwycięzcom gratulujemy.


        
        
        
        


Rok szkolny 2017/2018


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIOTECZNY „KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY” - FINAŁ

II etap IX edycji konkursu został zorganizowany przez Dział Pedagogiczny Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. Uroczysty finał odbył się 27.04.2017 r. w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia. 
Z naszej szkoły nagrodzonych zostało 4 uczniów:

Prace literackie: kategoria szkoły podstawowe klasy 1-3:
III nagroda: KLARA PAŁYGA KL. I B    (opiekun p. Dorota Michalczyk)
Wyróżnienie: GABRIEL MOTYL KL. I C   (opiekun p. Barbara Zielińska)


Prace literackie: kategoria szkoły podstawowe klasy 4-7:
II nagroda:  JULIA SKIBNIEWSKA KL. IV B   (opiekun p. Małgorzata Panek)


Prace plastyczne i fotograficzne: kategoria szkoły podstawowe kl. 1-3:
Wyróżnienie:  MARCEL CHOLEWIŃSKI KL. I B    (opiekun: p. Dorota Michalczyk;   
                                                                                                                 p. Marlena Cholewińska)

GRATULACJE !!!


      
      Fot. p. Marlena   Cholewińska 

I ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO 
„KSIĄŻKA NAS ŁĄCZY”

 

Dnia 5.04.2018 r. w bibliotece odbyła się komisyjna ocena prac plastycznych i literackich uczniów biorących udział w I etapie międzyszkolnego konkursu bibliotecznego.
Konkurs organizowany był dla klas 1-7. 
Ogółem  do biblioteki przekazano 43 prace, które komisja oceniała wg następujących kryteriów: inwencja, jasność przekazu, estetyka wykonania. Wyróżniono następujących uczniów:

Prace plastyczne klasy 1-3:
Klasa I a – NIKOLA PISKOR   (opiekun p. Aldona Rostek)
Klasa III b – JOANNA KOWALIK   (opiekun p. Marzanna Babisz)
Klasa III c – ZOFIA KUDŁA   (opiekun p. Barbara Oszust)

Prace literackie klasy 1-3:
Klasa I b – WANESSA KUŁAGA   (opiekun p. Dorota Michalczyk)
Klasa I b – KLARA PAŁYGA   (opiekun p. Dorota Michalczyk)
Klasa I c – GABRIEL MOTYL   (opiekun p. Barbara Zielińska)

Praca fotograficzna:
Klasa I b – MARCEL CHOLEWIŃSKI   (opiekun p. Dorota Michalczyk ; p. Marlena Cholewińska)

Prace literackie klasy 4-7:
Klasa IV b – MAJA MICHALCZEWSKA   (opiekun p. Małgorzata Panek)
Klasa IV b – JULIA SKIBNIEWSKA   (opiekun p. Małgorzata Panek)
Klasa V a  - ANIELA ŻUBER   (opiekun p. Anna Osiak) 

Prace wyżej wymienionych uczniów zostały przekazane
do Biblioteki Pedagogicznej w Kraśniku do II etapu konkursu.


UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI:

1.  Klasa II b – EMILIA DUDEK  (opiekun p. Bożena Dziewulska)
Klasa III b – MAGDALENA PIEKARZ  (opiekun p. Marzanna Babisz)
Klasa III b – NATALIA TOPOROWSKA  (opiekun p. Marzanna Babisz)
Klasa III c – WIKTORIA JANUSZCZAK   (opiekun p. Barbara Oszust)
Klasa III d – FILIP PISKÓR   (opiekun p. Bożena Serafińska-Chudy)
Klasa III d – NATALIA SKOWRONEK  (opiekun p. Bożena Serafińska-Chudy)


Laureaci i uczniowie wyróżnieni otrzymają dyplomy za twórczy udział  w konkursie.

                     
                           Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

      

     
      
      PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dzień 1 marca to szczególnie ważna data dla pierwszoklasistów. Wtedy to zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystego pasowania dokonał dyrektor – p. Wojciech Stopa. Uczniowie na pamiątkę tego dnia otrzymali dyplomy, które wręczyła wicedyrektor – p. Anna Jasińska. Każde dziecko otrzymało list skierowany do rodziców informujący o zaletach wspólnego czytania książek. Imprezę uświetnił występ uczniów kl. V a, którzy z wielką perfekcją zaprezentowali się w przedstawieniu pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”. Młodych artystów przygotowała polonistka p. Anna Osiak. Pomocą w przygotowaniu części artystycznej służyły panie: Joanna Cybulak – oprawa muzyczna i efekty dźwiękowe oraz Bożena Leksowska – dekoracja i rekwizyty. Dużą pomysłowością i zaangażowaniem wykazali się rodzice, za co im bardzo dziękujemy.

  
 
  fot. 
p. D. Niezgoda
Rok szkolny 2011/2012


SPOTKANIE AUTORSKIE Z KSIĘDZEM R. PASTWĄ

W ramach Tygodnia Bibliotek 14 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z księdzem Rafałem Pastwą, w którym uczestniczyli uczniowie z naszej szkoły (klasy piąte). Ksiądz Rafał napisał m. in. takie utwory jak: "Pan Kiciuś na wakacjach", "Razem z mamą, "Za drugą bramą". Podczas spotkania autor opowiadał genezę powstania książki "Pan Kiciuś...",  czytał jej fragmenty oraz odpowiadał na pytania uczniów. Na koniec każdy uczestnik spotkania otrzymał od księdza prezentowaną książkę wraz z autografem.

    
   
 
    LAUREACI II ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO: "BIBLIOTEKA-RADOŚĆ CZYTANIA"

11 maja 2012 r. w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej w Kraśniku odbył się uroczysty finał konkursu, który przebiegał w II etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Uczestniczyli w nim uczniowie z naszej szkoły i z innych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Kraśnickiego. W konkursie wzięło udział 136 uczniów a wyróżnionych zostało 30 osób, wśród których są 3 uczennice z naszej szkoły.
Oto nasze laureatki:

W kategorii szkoły podstawowe klasy 1-3 (prace plastyczne i fotograficzne):

II miejsce: Adriana Bucior - kl. I a (opiekun: p. Dorota Michalczyk)

W kategorii szkoły podstawowe klasy 4-6 (prace plastyczne i fotograficzne):
I miejsce: Beata Wilczopolska - kl. VI b (opiekun: p. Danuta Niezgoda)
II miejsce: Julia Tomczyk - kl. VI b (opiekun: p. D. Niezgoda)
Gratulacje!


  
 

 
  

    
    
 
 
 

 

   
 LAUREACI I ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO "BIBLIOTEKA - RADOŚĆ CZYTANIA"

13 kwietnia został rozstrzygnięty I etap konkursu, który zorganizowała biblioteka szkolna. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 1-6. Komisja w składzie: B. Żuber, M. Żuber, J. Jurak i B. Zielińska oceniała prace wg kryteriów:  trafność w doborze tematu, jasność przekazu, inwencja i estetyka wykonania. Spośród 36 prac, które wpłynęły do biblioteki wyróżniono 16:

Kategoria: klasy 1-3 (prace plastyczne)
I miejsce
: Karolina Resztak  - kl. II a
II miejsce: Julia Dolan - kl. II a
III miejsce: Adriana Bucior - kl. I a
                    Oliwia Kuś - kl. II a


Kategoria: klasy 4-6 (prace plastyczne)
I miejsce: Bartłomiej Łukomski - kl. IV b
II miejsce: Magdalena Żuber - kl. IV c
III miejsce: Eryka Bochen - kl. IV a


Kategoria: kl. 4-6 (prace fotograficzne)

I miejsce: Julia Tomczyk - kl. VI b
II miejsce: Beta Wilczopolska - kl. VI b
III miejsce: Maja Potępa - kl. VI b


Wyróżnienia:
1. Oliwia walczyk - kl. I a
2. Kinga Duda - kl. II a
3. Daria Opoka - kl. II a
4. Krzysztof Kijewski - kl. III a
5. Maria Kowalska - kl. III b
6. Kamil Nowak - kl. III b

         Gratulacje

   

 
 


  
   
  
  


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

21 II i 23 II 2012 r. odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej, którą zorganizowała p. Barbara Żuber - nauczyciel bibliotekarz oraz
p. Anna Osiak - polonistka. Pierwszoklasiści, zaproszeni goście - dzieci z grup zerowych z Przedszkoli nr 1, 2, 3, 4 oraz rodzice - obejrzeli przedstawienie pt. Smok wawelski przygotowane przez uczniów kl. V d pod kierunkiem p. A. Osiak. Inscenizacja została wzbogacona prezentacją multimedialną pt. Baśniowe zagadki, którą opracowała p. Joanna Cybulak. Znakomity występ uczniów, krótkie filmowe zagadki, oprawa muzyczna, nad którą czuwała p. Izabela Zdyb oraz piękna dekoracja przygotowana przez p. Monikę Żuber, wprowadziły wszystkich w pogodny nastrój. Część artystyczna została tak opracowana, by legenda polska łączyła się z promocją zdrowego stylu życia a jednocześnie zachęcała do czytania i poszanowania książek. Przed pasowaniem uczniów książką dotyczącą błogosławionego Jana Pawła II - Dekalog dla Polaków p. B. Żuber nawiązała do sylwetki patrona szkoły zachęcając do naśladowania tego Wielkiego Papieża, dla którego Bóg oraz dobro każdego człowieka, Ojczyzny i świata były zawsze na pierwszym miejscu. Po złożeniu obietnicy nastąpiło pasowanie, które umilała piosenka Cała Polska czyta dzieciom. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i listy do rodziców zachęcające do wspólnego czytania, a przedszkolaki również listy oraz słodkie upominki. Całe to wydarzenie utrwaliła na fotografiach p. Danuta Niezgoda. Mali goście z przedszkoli czuli się bezpiecznie i dobrze, gdyż czuwała nad nimi p. Dorota Siebielec.


     
        
      
          

 
  
               
                          
                       
               


AKCJA CHARYTATYWNA
"BAJKA DLA DZIECIAKA"

Od września do listopada w naszej szkole trwała akcja charytatywna "Bajka dla dzieciaka." Organizatorki: nauczyciel bibliotekarz - Barbara Żuber i pedagog specjalny - Dorota Siebielec, zwróciły się do społeczności szkolnej z prośbą o przynoszenie w formie darów książek, płyt i gier komputerowych dla dzieci przebywających w szpitalu w Lublinie na oddziale onkologii, hematologii i transplantologii. Fundacja Spełnionych Marzeń działająca przy Szpitalu Dziecięcym w Lublinie ogłaszając taką akcję miała na celu utworzenie biblioteczki i wypożyczalni filmów dla chorych dzieci, aby im umilić pobyt w szpitalu.
Jak zwykle "Szóstka" nie zawiodła i wyszła naprzeciw nauczaniu Jana Pawła II:
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."


A oto efekt wrażliwych serc z naszej szkoły.
              Zebrano:
 • 397 egz. książek
 • 199 płyt DVD i CD
 • 82 gry komputerowe
 • 35 nagrań audialnych
 • 20 kaset VHS
 • puzzle, gry planszowe, bloki rysunkowe.
Organizatorzy serdecznie dziękują za okazane serce wszystkim tym, którzy wzięli udział w tej akcji.

  


KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka ogłosiła konkurs na najpiękniejsze zakładki do książek. Wzięło w nim udział 31 uczniów z klas 1-6. Komisja oceniając prace wzięła pod uwagę inwencję oraz estetykę wykonania.
Wyróżniono 11 uczniów:
 • Kinga Zając - kl. I a
 • Martyna Kurzyna - kl. I b
 • Wiktoria Wezgraj - kl. I b
 • Mikołaj Buwaj - kl. I c
 • Natalia Koślak - kl. I c
 • Szymon Wnuk - kl. I c
 • Katarzyna Jadach - kl. III d
 • Eryka Bochen - kl. IV a
 • Iga Wezgraj - kl. IV b
 • Milena Ćwikła - kl. VI c
 • Aleksandra Pikula - kl. VI c
Wyróżnione zakładki zostały przekazane  wraz z książkami i płytami chorym dzieciom przebywającym w szpitalu dziecięcym w Lublinie. Ponadto w/w uczniowie otrzymali bardzo dobre oceny z kształcenia zintegrowanego i plastyki oraz pochwały pisemne.

Gratulacje!

   
    


Rok szkolny 2010/2011

LAUREACI II ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO
"BLISKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ"

12 maja 2011 r. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kraśniku z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Kraśniku odbył się uroczysty finał dwuetapowego konkursu. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Kraśnika i powiatu kraśnickiego. Spośród 8 laureatek z I etapu, który zorganizowała w naszej szkole p. Barbara Żuber, aż 5 uczennic zakwalifikowało się do finału.
Oto nazwiska nagrodzonych w finale:

KATEGORIA KLAS 1-3: PRACE PLASTYCZNE


Wyróżnienia:

1. DEPTA WERONIKA - KL. I A (opiekun: p. Bożena Dziewulska)
2. SZYMAKOWICZ AGATA - II B (opiekun: p. Barbara Oszust)

KATEGORIA KLAS 4-6: PRACE PLASTYCZNE I FOTOGRAFICZNE
I miejsce: RYDZEWSKA WIKTORIA - KL. VI B
II miejsce: LEWCZYK MARIA - KL. VI B

Wyróżnienie:
GOLEŃ MARTYNA - KL. VI B

(Opiekun nagrodzonych - p. Danuta Niezgoda)
                      
                         Gratulacje!

Prace wszystkich uczestników (132) zostały wyeksponowane na wystawie w holu PG nr 1 w Kraśniku oraz w Bibliotece Pedagogicznej. Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej: http://ken.pbw.lublin.pl

 

 


 

 

 


 

 


 


  

 

 

 

  


 

 

 

 

 

  

I ETAP MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO
"BLISKIE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ: MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA"


25 III w bibliotece nastąpiło podsumowanie I etapu międzyszkolnego konkursu bibliotecznego. Organizatorem konkursu była biblioteka szkolna. Wzięło w nim udział 70 uczniów z kl. 1-3 oraz z kl. VI. Do konkursu wpłynęły prace plastyczne wykonane dowolną techniką i prace fotograficzne. Komisja w składzie: B. Żuber oraz A. Bielecka, J. Jurak, E. Wezgraj, M. Żuber oceniała prace pod względem inwencji, jasności przekazu i estetyki wykonania.

PRZYZNANO NAGRODY:
W kategorii klas 1-3: prace plastyczne
I miejsce    - Weronika Depta - kl. I a
II miejsce  - Agata Szymakowicz - kl. II b
III miejsce - Eryka Bochen - kl. III c
                      Magdalena Żuber - kl. III c


W kategorii klas 4-6: prace fotograficzne:
I miejsce    - Martyna Goleń - kl. VI b
II miejsce   - Maria Lewczyk - kl. VI b
III miejsce - Weronika Samol - kl. VI b

                      Wiktoria Rydzewska - kl. VI b


Ponadto wyróżniono 5 uczniów w kategorii kl. 1-3: prace plastyczne:
1. Oliwia Kuś - kl. I a
2. Bernard Kutyła- - kl. I a
3. Iga Małecka - kl. II d
4. Igor Pisarski - kl. II a
5. Jakub Szpyra - kl. II d

      
       Gratulacje!

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na rolę bibliotek, jaką pełnią w życiu szkoły i nauce  oraz rozwijanie zdolności plastycznych i fotograficznych wśród dzieci.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe a wyróżnieni uczniowie dyplomy i nagrody pocieszenia. Nagrody zakupiono z funduszy bibliotecznych.

         
           


KONKURS NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI, BIBLIOTEKI I CZYTELNICTWA

W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka zorganizowała konkurs dla klas 2-6. Wzięło w nim udział 14 uczniów. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowania książką i biblioteką; rozwijanie umiejętności wyszukiwania w różnych źródłach informacji oraz promocja czytelnictwa. Konkurs polegał na wyszukaniu jak najwięcej cytatów, aforyzmów i wierszy o książce, bibliotece i czytaniu. 29 października 2010 r.
w bibliotece nastąpiło podsumowanie konkursu, w wyniku którego wyłoniono 3 laureatki:

I miejsce - Iga Małecka- kl. II d
II miejsce - Julia Bartoś - kl. III c
II miejsce - Julia Ryniewska - kl. III a


W/w uczennice otrzymały nagrody książkowe zakupione z funduszy bibliotecznych. Uczestnikom konkursu zostały wpisane pochwały do zeszytu pochwał i uwag.

                      Gratulacje!


   
   


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

14 stycznia 2011 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej zorganizowane przez p. Barbarę Żuber. Na tę uroczystość zostały również zaproszone dzieci z grup zerowych z Przedszkoli oraz rodzice pierwszoklasistów. Przed pasowaniem można było obejrzeć prezentację multimedialną o postaciach bajkowych, przygotowaną przez p. Joannę Cybulak. Stanowiła ona tło do przedstawienia pt. „Nasi baśniowi przyjaciele”, przygotowanego przez p. Annę Osiak. W tym roku w tajemniczą krainę książek wprowadzili swoich młodszych kolegów uczniowie z kl. IV d oraz V c, którzy świetnie wczuli się w role baśniowych bohaterów. Barwne stroje i dialogi zachęcające do poszanowania książek robiły duże wrażenie na odbiorcach. Po przedstawieniu pierwszoklasiści złożyli obietnicę i zostali pasowani na czytelników książką dotyczącą patrona szkoły Jana Pawła II – „Dekalog dla Polaków”. Każdy z nich otrzymał dyplom młodego czytelnika, list do rodziców zachęcający do współpracy z biblioteką oraz słodki upominek. Nie zapomniano też o przedszkolakach – dzieci dostały na pamiątkę tej uroczystości zakładki do książek, listy do rodziców ukazujące zalety czytania oraz słodycze. Mali goście nie czuli się obco w szkole, bowiem czuwała nad nimi p. Dorota Siebielec. Piękna dekoracja na sali, wykonana przez p. Monikę Żuber, tworzyła miłą i przyjazną atmosferę. Uroczystość ta została utrwalona na zdjęciach wykonanych przez p. Danutę Niezgodę.

 
 
 
 
 
 
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Od wielu już lat kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, filia w  Kraśniku - p. Stanisława Wnuk jest koordynatorem i organizatorem spotkań nauczycieli bibliotekarzy.

     30. IX. 2010 r. takie spotkanie miało miejsce w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Paw II w Kraśniku, gdzie na zaproszenie p. Barbary Żuber przybyli nauczyciele bibliotekarze z Kraśnika i powiatu kraśnickiego wraz z p. kier. S. Wnuk. Spotkanie zaszczyciła wicedyrektor Szkoły – p. Janina Kędziora.

      Biblioteka, dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły, od września b. r. znajduje się w nowym miejscu, znacznie korzystniejszym pod wieloma względami od poprzedniego, po gruntownym remoncie. Tym przyjemniej było spotkać się w gronie tych, co wspomagają pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Tematem spotkania była promocja czytelnictwa poprzez stosowanie różnych form pracy na przykładzie naszej biblioteki. B. Żuber chętnie podzieliła się z innymi swoim wieloletnim doświadczeniem bibliotekarskim. Miła atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń oraz zaowocowała wspólnym pomysłem na międzyszkolny konkurs biblioteczny.

Rok szkolny 2009/2010

ZAJĘCIA CZYTELNICZE W BIBLIOTECE - "W ŚWIECIE KSIĄŻEK"

Od października 2009 r. do maja 2010 r. biblioteka szkolna realizowała program edukacji czytelniczej z elementami bajkoterapii – „W świecie książek” dla chętnych uczniów z kl. 1-3. Przyjęte w nim założenia sprzyjały rozwijaniu: postaw czytelniczych, słuchania, koncentracji, umiejętności wyrazistego czytania oraz opowiadania. Głośne czytanie książek i identyfikowanie się z bohaterami wzbogaciło słownictwo dziecka, jego wyobraźnię, uczyło wyrażania swych uczuć,  dostarczyło całego bogactwa przeżyć. Było także doskonałym środkiem terapeutycznym. Zajęcia umożliwiały kształtowanie w  dzieciach poczucia pewności siebie,  łatwiejsze „otwarcie się” na innych, eliminację lęków i zahamowań. W czasie zajęć uczniowie malowali ulubionego bohatera oraz aktywnie uczestniczyli w grach dramowych. Prezentowane były również baśnie w wersji filmowej. Podjęte tematy były próbą spojrzenia na możliwości wykorzystania dzieł literackich dla celów edukacyjnych, począwszy od najmłodszych lat. Dzieci, które dużo czytają, lepiej i ładniej wypowiadają się, popełniają też mniej błędów w pisowni ortograficznej. Dzięki częstemu sięganiu po tę samą książkę trenują swoją pamięć odtwórczą, co sprzyja nauce i szybszemu opanowaniu pewnych treści szkolnych.
KONKURS PLASTYCZNY – „ZDROWIE TO MÓJ STYL”

Już od najmłodszych lat wdrażamy dzieci do dbania o własne zdrowie, propagujemy jedzenie warzyw i owoców, zniechęcamy do spożywania produktów szkodliwych, zachęcamy do uprawiania sportów. Wszystko to po to, by rozumieć znaczenie zdrowia dla rozwoju każdego człowieka, poznać niektóre przyczyny zagrażające zdrowiu i przeciwdziałać ich skutkom.

W związku z tym w marcu 2010 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs  plastyczny: „Zdrowie- to mój styl”. Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas: I- III, VI.  Do konkursu można było zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką. Prace były oceniane pod względem pomysłowości, jasności przekazu i estetyki wykonania. Komisja wyróżniła prace 6 uczniów:            

I miejsce: Martyna Rynkowska - kl. III a

II miejsce: Nicol Bnyamin - kl. III a

III miejsce: Weronika Widomska - kl. III a

       Wyróżnienia:

     1.    Marcin Kaniewski – III a

     2.    Katarzyna Steć – III a

     3.    Franciszek Włodarczyk – kl. III a

oraz wyróżnienie pozakonkursowe w formie dyplomu dla kl. II a za efektowną pracę grupową. Nagrody książkowe sponsorowane przez Radę Rodziców uczniowie otrzymają na zakończenie roku szkolnego.

                         Gratulacje!

   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIOTECZNY - II ETAP

W lutym 2010 r. biblioteka nasza ogłosiła I etap Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego „Biblioteka. Pełen obraz”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na rolę bibliotek, jaką pełnią w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych oraz kształceniu zdolności fotograficznych i plastycznych wśród dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział 20 uczniów z klas: I, II i VI.  Do konkursu można było zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką oraz prace fotograficzne. Dnia 14. 04. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Do II etapu zakwalifikowało się 5 uczniów: Baran J. – kl. I b, Bartoś J. – kl. II c, Pruszkowska P. – kl. VI a,  Witecka A. – kl. VI d, Wróbel H. – kl. II c. Nagrody dla tych uczniów (dyplomy i książki) sponsorowane są przez Radę Rodziców SP nr 6.

Podczas finału konkursu (II etap), który odbył się 12. 05. 2010 r. w Bibliotece Pedagogicznej  wyróżniono z naszej szkoły 4 uczniów, w tym 3 laureatów:

W kategorii szkół podstawowych kl. I – III:

I miejsce: HUBERT WRÓBEL – KL. II C

II miejsce: JULIA BARTOŚ – KL. II C

III miejsce: JAKUB BARAN – KL. I B

W kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI:

         Wyróżnienie dla AGATY WITECKIEJ – KL. VI D za udział w konkursie.

 W/w uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

                                                Gratulacje!

Prace wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zostały wyeksponowane na wystawie w holu Biblioteki Pedagogicznej.

Organizator I etapu konkursu – nauczyciel bibliotekarz B. Żuber

Organizator II etapu konkursu – kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie Filia w Kraśniku: Stanisława Wnuk

         
         PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, rzadko to robi. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie. Mając to na uwadze, biblioteka szkolna w różny sposób promuje czytelnictwo. Każdego roku uczniowie klas pierwszych w uroczysty sposób są przyjmowani w poczet bractwa czytelniczego. 29 I 2010 r. w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej. Oprócz pierwszaków w uroczystości uczestniczyły dzieci z grup zerowych z wychowawcami i opiekunami z Przedszkola nr 2 w Kraśniku. Wszyscy mogli obejrzeć prezentację multimedialną o postaciach baśniowych przygotowaną przez polonistkę  - p. E. Tyc. Następnie występowali uczniowie z kl. VI a i VI c, którzy pod kierunkiem polonistki p. A. Osiak przygotowali przedstawienie pt. „O urwisie Krzysiu”. Barwne stroje i wspaniała gra młodych „aktorów” przykuła uwagę całej widowni. Kulminacyjnym momentem było złożenie obietnicy oraz pasowanie uczniów na czytelników książką „Dekalog dla Polaków”. Jej wybór nie był przypadkowy, bowiem związana jest ona z naszym patronem –Janem Pawłem II a zaksięgowana jest pod numerem 25 000. Liczbę tę można kojarzyć z 25 leciem pontyfikatu Papieża Polaka. Bardzo ważną sprawą jest zaszczepić miłość do książek we wczesnym dzieciństwie, stąd też  pomysł napisania listu do rodziców wszystkich zebranych na sali dzieci  (grupy zerowe i klasy I), który zachęca rodziców i opiekunów  do wspólnej lektury ze swoimi pociechami.


Rok szkolny 2008/2009

 
KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

Dnia 28. X. w czytelni nastąpiło podsumowanie konkursu „Co wiem o naszym patronie?”. Wzięło w nim udział 14 uczniów z kl. IV b, VI a, VI c i VI d.Celem konkursu było pogłębianie wiedzy o Janie Pawle II oraz kształtowanie postawy szacunku i pamięci o naszym Papieżu. Konkurs miał formę pisemną. Należało odpowiedzieć na 35 pytań w ciągu 45 min. Najlepszymi okazali się następujący uczniowie:

I miejsce – Arkadiusz Kuś – kl. IV b

II miejsce – Magda Maciejewska – kl. VI a

III miejsce – Gabriela Małyszek – kl. VI a

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy!


Rok szkolny 2007/2008

„CZYTAM WIĘC WIEM”

31 marca w bibliotece został rozstrzygnięty konkurs czytelniczy – „Czytam więc wiem”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania książkami oraz sprawdzenie znajomości przeczytanych lektur z klas 4-5. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów z klas 5. Wzięło w nim udział 12 dzieci. Największą liczbę punktów: 23,5 (na 24 punktów) otrzymała Paulina Mikita z kl. V c. Uczennica została nagrodzona książką. Były również 2 nagrody pocieszenia („pluszaki”), które wylosowały dziewczynki z kl. V b: Natalia Sadowska i Katarzyna Głowacka.

                                                     Gratulujemy.


WALENTYNKI 2008

Impreza walentynkowa stała się już od kilku lat tradycją naszej szkoły. W tym roku organizowana była przez bibliotekę przy współudziale dwóch polonistek: p. J. Marzec i p. A. Osiak. Szkolny teatrzyk, skupiający uczniów z kl. IV a, IV c, VI c, prowadzony przez obie panie, zaprezentował program kabaretowy – „Randka z ciemnym”. Zabawne dialogi i znakomita gra aktorska uczniów sprawiły, że zarówno w młodszej grupie wiekowej (kl. 1-3), jak i starszej (kl. 4-6) występ ten został przyjęty z dużym aplauzem. Następnym punktem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu na królową i króla walentynek. Zabawa polegała na tym, że na początku lutego biblioteka rozprowadzała serduszka walentynkowe, które należało zaadresować do osoby miłej sercu.

W kl. 1-3 „koronowani” zostali:

Klaudia Samol – kl. III b (otrzymała 50 serduszek)

Patryk Zioło – kl. II b (14 serduszek)

W kl. 4-6 królową i królem walentynek zostali:

Paulina Piasecka – kl. VI c (34 serduszek)

Wojciech Fijałkowski – kl. VI b (26 serduszek).

Zwycięzcom wręczone zostały na pamiątkę tej sympatycznej zabawy korony oraz upominki.

 


 

KONKURS PLASTYCZNY

20. XII. w czytelni został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas 4 - 6 pt. „BożeNarodzenie w mojej pracy plastycznej”.

Wyróżniono 3 prace:

1. Aleksandry Kijewskiej, ucz. kl. IV c
2. Weroniki Iwan, ucz. kl. V b
3. Natalii Sadowskiej, ucz. kl. V b

Uczennice otrzymały nagrody książkowe, które ufundował właściciel księgarni
„Avalon” – p. W. Konarski. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w bibliotece.


PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej to impreza, która od wielu już lat wpisana jest do tradycji naszej szkoły.Uroczystość tę poprzedziły lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie zostali zapoznani m. in. z regulaminem biblioteki, zasadami korzystania z księgozbioru, poszanowaniem lektur. Wypożyczono im również pierwszą z naszej biblioteki książkę ze słodkim upominkiem. Fundatorem słodyczy są p. Dorota i Leszek Surdaccy. 13. XII. 2007 r. wszystkie klasy pierwsze zostały oficjalnie przyjęte w poczet bractwa czytelniczego. Imprezę tę uświetnił występ uczniów z klas 6, którzy należą do kółka teatralnego pod nazwą „Teatrzyk żywego słowa” prowadzonego przez 2 polonistki: p. J. Marzeci, p. A. Osiak. Mali aktorzy zaprezentowali inscenizację legendy pt. „Bazyliszek”.  Świetna gra uczniów, pomysłowe stroje i ciekawy wątek legendy sprawiły, że na koniec przedstawienia dały się słyszeć gromkie brawa od uczniów, nauczycieli i rodziców.Punktem kulminacyjnym uroczystości stanowiło złożenie obietnicy oraz pasowanie na czytelników za pomocą różdżki i pamiątkowej książki „Od wiosny do wiosny” z numerem inwentarzowym 1.
Każdy uczeń otrzymał dyplom a rodzice list zachęcający do współpracy w zakresie rozwoju czytelnictwa swoich dzieci.


DZIEŃ BIBLIOTEK

Czwarty poniedziałek października to dzień, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, zainicjowany w 1999 r. przez IASL. Biblioteka szkolna z tej okazji zorganizowała:

Wystawkę pt. „Ulubione książki uczniów”

Na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród 63 uczniów klas 2-6 wynika, że ulubionymi i chętnie przez nie czytanymi książkami są m. in.:
 

1. „Dzieci z Bullerbyn” – A. Lindgren – 8 czytelników
2. „Martynka” – G. Delahaye – 5
3. „Chłopcy z Placu Broni” – F. Molnar – 4
4. „Kajtkowe przygody” – M. Kownacka – 3
5. „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem” – J. Krzyżanek – 3
6. „Mikołajek” – J. Sempe, R. Goscinny – 3
7. „W pustyni i w puszczy” – H. Sienkiewicz – 3
8. „Heidi” – J. Spyri – 3

Wystawkę pt. „Rzeczy znalezione w książkach”

Wśród różnych przedmiotów zostawianych przez czytelników znalazły się m. in.: linijki, zakładki, obrazki religijne, sprawdziany, bilet wstępu do muzeum, rysunki uczniów, kawałek papieru toaletowego, ołówek, 5 euro (pieniądze po znalezieniu zostały zwrócone właścicielowi).

Ekspozycję portretów sławnych Polaków pt. „Sylwetki polskich patriotów”

„Spotkanie z książką w bibliotece szkolnej” dla klas pierwszych

Spotkanie zostało przygotowane wspólnie z Kołem Przyjaciół Biblioteki. Uczniowie znakomicie wcielili się w swe role (Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Jaś i Małgosia, „czytelnicy” oraz „książki”. Były również zagadki, głośne czytanie bajki oraz wspólne śpiewanie. Uczniowie, którzy odwiedzili w tym dniu bibliotekę mogli wpisać się do pamiątkowego zeszytu. Swój podpis złożyło 95 czytelników (odwiedzających było znacznie więcej). Każdy odwiedzający częstowany był cukierkami.


PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Nowych czytelników pozyskała nasza biblioteka w dniu 7 grudnia 2006 r., kiedy to uczniowie klas pierwszych, zgodnie z tradycją szkolną, zostali przyjęci w poczet bractwa czytelniczego. Poszczególne klasy (I a, b, c, d) odbyły podróż do Książkolandii, gdzie odbyły się „egzaminy”: z czytania, spostrzegawczości i znajomości książek. Uczniowie zostali również zapoznani z zasadami korzystania z biblioteki oraz uwrażliwieni na właściwe obchodzenie się z książką. Po złożeniu przyrzeczenia każdy uczeń został pasowany książką z numerem 1 („Od wiosny do wiosny”) na czytelnika biblioteki szkolnej. Na pamiątkę pierwszoklasiści otrzymali dyplomy a rodzice list. Wraz z pierwszą książką, wypożyczoną z naszej biblioteki, mali czytelnicy otrzymali słodki prezent. Było to drugie spotkanie z pierwszakami. Po raz pierwszy zostali oni zaproszeni do biblioteki na przedstawienie pt. „Spotkanie z książką w bibliotece szkolnej” 23. X. 2006 r., kiedy to obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych.


 ROK SZKOLNY 2006/2007


SPOTKANIE OPŁATKOWE W BIBLIOTECE

22. XII. w bibliotece odbyło się spotkanie opłatkowe, na które zostały zaproszone dzieci należące do Koła Przyjaciół Biblioteki. Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia a następnie śpiewaliśmy kolędy. Spotkanie upłynęło w atmosferze, która pozwoliła odkryć to, co najważniejsze w życiu – miłość, dobroć, życzliwość, radość.„Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT” - KONKURS WIEDZY

18 maja odbyło się podsumowanie konkursu wiedzy o lekturach dla klas 3 pt. „Z lekturą szkolną za pan brat”. Wzięło w nim udział 12 uczniów, którzy odpowiadali na 6 zestawów zadań dotyczących znajomości 4 lektur z klasy 3. Najlepszą wiedzą wykazali się: I miejsce – Czubińska Maria – kl. III b Kowalski Tobiasz – kl. III aII miejsce – Skorupa Martyna – kl. III bIII miejsce – Kijewska Aleksandra – kl. III c Pozostali uczestnicy osiągnęli nieco mniejszą liczbę punktów, jednakże ich znajomość lektur jest również dobra. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe a inni uczniowie – nagrody pocieszenia. Sponsorem nagród jest pan W. Konarski – właściciel księgarni „Avalon”.

                   5_1.gif                                                

L E K T U R Y

 Klasa I

1.Bahdaj A. – „Pilot i ja”
2.Brzechwa J. – „Brzechwa dzieciom”
3.Duszyńska J. – „Cudaczek Wyśmiewaczek”
4.Grabowski J. – „Czarna owieczka”
5.Janczarski Cz.  – „Jak Wojtek został strażakiem”
6.Makuszyński K., Walentynowicz M. – „120 przygód koziołka Matołka. Księga 1”
7.Papuzińska J. – „Nasza mama czarodziejka”
8.Tuwim J. – „Wiersze dla dzieci”: „Lokomotywa”,  „Rzepka”


Klasa II

1.Chotomska W. – „Legendy polskie”
2.Konopnicka M. – „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
3.Lofting H. – „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

4.Milne A. A. – „Kubuś Puchatek”
5.Tuwim J. – „Wiersze dla dzieci”: „Słoń Trąbalski”

Klasa III

1.Centkiewicz Cz. – „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”
2.Lindgren A. – „Dzieci z Bullerbyn”
3.Kownacka M. – „Kajtkowe przygody”
4.Pisarski R. – „O psie, który jeździł koleją”


Klasa IV

1.Brzechwa J. – „Akademia pana Kleksa”
2.Collodi C. – „Pinokio”
3.Lewis C. S. – „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”


Klasa V

F. Burnett - " Tajemniczy ogród"
F. Molnar - "Chłpcy z Placu Broni"
H. Sienkiewicz - "W pustyni i w puszczy"


Klasa VI

I. Jurgielewiczowa - "Ten obcy"
K. Makuszyński - "Szatan z siódmej klasy"
I. Mondgomery - "Ania z Zielonego Wzgórza"
Sienkiewicz H. – „Sachem”

 


PRASA  W  BIBLIOTECE  SZKOLNEJ 

1. Biblioteka w Szkole

2. Język Polski w Szkole IV –VI

3. Katecheta

4. Kumpel

5. Mały Artysta

6.  Świetlica w Szkole

7. Victor – Junior

Czytaj prasę! Czasopisma wzbogacają wiedzę.


  biblioteka1.gif  


GAZETKI I WYSTAWKI KSIĄŻEK


ROK SZKOLNY 2011/201211 Listopada - Święto
Niepodległości

 
  Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

      
      
1 IX - 72 rocznica wybuchu II wojny światowej


     
         GAZETKI I WYSTAWKI KSIĄŻEK

        ROK SZKOLNY 2010/2011


5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

 


Maj - ważne rocznice

     
     
220 rocznica Konstytucji 3 Maja


 Nasz patron - Jan Paweł II
 

 

 


 
Święta Wielkanocne
 

 


 
Jak dbamy o zdrowie?
 

 Pamiętajmy o kwietniowych rocznicachSławni Polacy

 

 

 

 
16 października - rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

 GAZETKI I WYSTAWKI KSIĄŻEK

ROK SZKOLNY 2009/2010


Konstytucja 3 Maja

 


Zdrowie to mój styl


     
     
Alleluja Zmartwychwstał Pan

 DSC09020.jpg


Nazwy zwierząt w tytule książek
 DSC09019.jpg


Smaczne książki

 DSC09015.jpg


Boże Narodzenie w literaturze

 
 DSC01165.jpg


11 LISTOPADA
   


JAN PAWEŁ II NASZ PATRON

   


 

GAZETKI I WYSTAWKI KSIĄŻEK

ROK SZKOLNY 2008/2009


PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Dotychczas było obchodzone co roku w czwarty poniedziałek października. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi: UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I UCZENIE SIĘ W TWOJEJ BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

Nasza biblioteka włączyła się do tych obchodów poprzez:

Wykonanie gazetki: „Sentencje o czytaniu, książkach i bibliotece”

Wystawkę „zakładek” pozostawionych w książkach przez czytelników

Kiermasz książek używanych


Imiona w tytułach książek


 

GAZETKI I WYSTAWKI KSIĄŻEK  

 ROK SZKOLNY 2007/2008


„W świecie baśni, legend, podań polskich: Polskie miasta i regiony” – to tytuł wystawki książek o tej tematyce. Zaprezentowane zostały ciekawe zbiorki podań, legend i baśni związane z polskimi miastami i regionami. Mówią one o dawnych dziejach – baśniowych i historycznych, które zachowały się w pamięci pokoleń i były przekazywane ustnie a następnie zostały spisane w księgach. 


 

LISTOPADOWE ŚWIĘTA I ROCZNICE

Listopad – to czas zadumy, miesiąc wspomnień i pamięci o ludziach, którzy już odeszli, których z nami nie ma. Przywołujemy w pamięci zmarłych bliskich, przyjaciół, znajomych. Wspominamy także żołnierzy Tadeusza Kościuszki z 1794 r., legionistów generała Henryka Dąbrowskiego, powstańców z 1830 r. i 1864 r., żołnierzy z czasów I i II wojny światowej. Oni wszyscy powinni żyć w naszej pamięci.

„O, Panie skrusz ten miecz, co siecze kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj,
By stał się twierdzą nowej siły
Nasz dom, nasz kraj”

                     „Pieśń uchodźców”

„ Jak myśl sprzed lat,
jak wspomnień ślad,
wraca dziś pamięć o tych, których nie ma.
Żegnał ich wieczorny mrok,
gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń.
Szli, by walczyć o twój dom,
wśród zielonych pól, o nowy dzień!
Lecz nie wszystkim pomógł los
wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż
nie pamięta już, kto pod nim śpi.”

          „Biały krzyż” (z repertuaru Czerwonych Gitar”) 

      „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy,
Nie damy, by nas zniemczył wróg ...
Tak nam dopomóż Bóg!”

               M. Konopnicka – „Rota”

„ Zapamiętajmy na zawsze:
- że po to zginęli tamci,
abyśmy my mogli żyć”

       L. Pasternak – „Cena istnienia”

W bibliotece można obejrzeć gazetkę nawiązującą do listopadowych świąt i rocznic oraz wystawkę książek związanych z rocznicą Odzyskania Niepodległości.


 

VII DZIEŃ PAPIESKI

14. X. 2007 r. obchodzony był VII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka.” Jan Paweł II „jako sumienie świata, uważany za największy współczesny autorytet, uwrażliwił miliony na prawa człowieka, na godność osoby ludzkiej, na ochronę poczętego życia. (...) Upodlonych podniósł z kolan, przywrócił nadzieję i pomógł uwierzyć w siłę”. Biblioteka włączając się do obchodów VII Dnia Papieskiego przygotowała gazetkę o Janie Pawle II.


Wrzesień - to miesiąc szczególny w dziejach państwa polskiego. To właśnie 68 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. W dniu 1 września Niemcy, bez wypowiedzenia wojny napadli na Polskę, zaś 17 września wojska ZSSR wkroczyły na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej. Rozpoczęła się walka polskich żołnierzy i ludności cywilnej o zachowanie niepodległości kraju. Niestety kampania wrześniowa zakończyła się klęską Polaków w dniu 5 października. Nastał czas okupacji. W bibliotece można obejrzeć gazetkę i wystawkę książek pt. „Nigdy więcej wojny!”


Konstytucja 3 Maja

3 maja 2005 r. minęło 214 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji tej rocznicy w bibliotece została zorganizowana gazetka i wystawka książek.
 
„Dzień 3 maja przypomina nam datę uchwalenia wielkiej, nowożytnej Konstytucji w 1791 roku – a więc w ostatnich dosłownie latach Pierwszej Rzeczypospolitej.”
  Jan Paweł II do Polaków podczas audiencji generalnej. Watykan, 5 maja 1982 r.
 
Głęboki kryzys uświadamiał warstwom oświeconym konieczność przeprowadzenia reform. Panowanie ostatniego króla dawnej Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego, naznaczone katastrofą I rozbioru (1772), przyniosło również próby reform. Ogłoszenie Konstytucji 3 maja 1791 r. było doniosłym osiągnięciem Sejmu Wielkiego. Była to pierwsza tego typu ustawa w Europie i druga na świecie, po konstytucji amerykańskiej. Przeszła ona do historii narodu jako znak jego wielkości, pozostała w tradycji polskiej jako symbol niepodległościowych dążeń i działań zmierzających do wzmocnienia państwa i rozszerzenia swobód obywateli.


EKOLOGIA W BIBLIOTECE

Dnia 27. IV. 2005r. biblioteka szkolna zorganizowała turniej ekologiczny klas IV pt. „Przyjaciel przyrody”. Konkurs ten został przeprowadzony z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który co roku obchodzony jest 22. IV. Patrząc na tempo rozwoju cywilizacji oraz na niebezpieczeństwa, jakie zagrażają przyrodzie, uzmysławiamy sobie, jak wiele zależy od naszej świadomości i postawy. Od nas zależy, jak będzie wyglądało jutro naszej planety. Turniej ten zorganizowałam  po to, by uczniowie zwrócili uwagę na wielką rolę człowieka w kształtowaniu środowiska. Ponadto celem tego spotkania było również to, aby umieli oni wykorzystywać swoją wiedzę do rozwiązywania codziennych problemów ekologicznych występujących w najbliższym ich otoczeniu. Wreszcie, dodatkowa korzyść tej zabawy to utrwalenie wiadomości z przyrody zdobytych przez uczniów w ciągu roku szkolnego. W turnieju wzięło udział po 2 zawodników z każdej klasy IV, którzy odpowiadali na pytania dotyczące przyrody i ochrony środowiska. Każda klasa miała za zadanie przygotować plakat i hasło związane z tematem turnieju oraz scenkę ekologiczną. Ogółem było 5 konkurencji ocenianych przez komisję w składzie: nauczyciele przyrody – p. Hałabis H. i p. Krzysztoń R. oraz najlepsza czytelniczka kl. IV-VI w I semestrze – Hysa A. z kl. V d. Zwycięzcą turnieju została klasa IV B, która otrzymała dyplom „Przyjaciela przyrody”, a zawodnicy reprezentujący tę klasę – Korona K. i Ryfka A. - książki o ochronie środowiska ufundowane przez pana W. Konarskiego, właściciela księgarni „Avalon” . Pozostali zawodnicy dostali nagrody pocieszenia ufundowane przez panią G. Owczarską, właścicielkę sklepu papierniczego. Impreza ta została zorganizowana przez nauczyciela-bibliotekarza, p. Żuber B. Oprócz turnieju ekologicznego w bibliotece została wykonana wystawka książek i czasopism pt. „Ekologia w bibliotece”. Każdy, kto lubi przyrodę i interesuje się nią, może przyjść do biblioteki i wypożyczyć książki i czasopisma o tej tematyce. 

PAMIĘTAJCIE: OD NAS ZALEŻY, JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO JUTRO NASZEJ PLANETY.


 Wystawka ulubionych książek z  dzieciństwa nauczycieli uczących w naszej szkole.


Ojciec Święty Jan Paweł II


 17 września 1939 r. o świcie wojska radzieckie weszły na teren Polski i zajęły jej wschodnie ziemie, aż po rzeki Bug i San. Polska została więc otoczona przez dwie armie: od zachodu żołnierze polscy i ludność cywilna toczyły bój z najeźdźcą niemieckim, od wschodu z Armią Czerwoną.


LICZBY W TYTUŁACH KSIĄŻEK

Pod takim tytułem w październiku w bibliotece zorganizowano wystawkę książek. Spośród zbioru tytułów książek zawierających liczby znalazły się pozycje z różnych działów literatury pięknej, zarówno dla dzieci najmłodszych, jak i starszych. A oto przykład na to, że wiele jest takich książek w naszej bibliotece, które warto przeczytać:

 

1. 
Korczak J. – „Król Maciuś Pierwszy”
Łochocka H. – „O pierwszym rogaliku”
2. 
Kipling R. – „Druga księga dżungli“
Kruger M. – „To my, dwa kapciuszki”
Porazińska J. – „Dwie Dorotki”
3. 
Knutsso G. – „Filonek ma trojaczki”
Petecki B. – „Tu Alauda z Planety Trzeciej”
Sztaba Z. – „Nas troje i reszta”
Vandewiele A. – „Trzy małe świnki
Vandewiele A. – „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”
4. 
Delahaye G. – „Martynka i cztery pory roku”
5. 
Blair L. E. – seria: „Wesoła czwórka”
Domagalik J. – „Pięć przygód detektywa Konopki”
Nesbit E. – „Pięcioro dzieci i coś”
Sójka A. – „Reksio: Cztery pory roku”
Verne J. – „Pięć tygodni w balonie”
6. 
Centkiewiczowie A. i Cz. – „Tajemnice szóstego kontynentu”
Disney W. – „Sześć przygód w Stumilowym Lesie”
Musierowicz M. – „Szósta klepka”
7. 
„Koń siedmionogi: bajki węgierskie”
Koźniewski K. – „Tydzień do siódmej potęgi”
Kunawicz E. – „Na siedem spustów”
Makuszyński K. – „Szatan z siódmej klasy”
Markowska W., Milska A. – „Za siedmioma morzami, za siedmioma wyspami”
Niziurski  E. – „Siódme wtajemniczenie”
Turner E. – „Siedmioro Australijczyków”
10. / 20.
Bienkowski J. – „Moje dziesięć, nasze dwadzieścia”
13.
Jerzykowska K., Karwacki W. – „13 skrytka”
14.
Ożogowska H. – „Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek”
15.
 Verne J. – „Piętnastoletni kapitan”
40.
Delahaye G. – „Martynka i 40 kuchcików”
80.
Verne . – „W 80 dni dookoła świata”
100.
Brzechwa J. – „100 bajek”
120.
Makuszyński K., Walentynowicz S. – „120 przygód Koziołka Matołka”
125.
Kruger M. – „Ucho, dynia 125”
303.
Fiedler A. – „Dywizjon 303”
365.
„365 dobranocek”
„365 zagadek”
1001.
„Baśnie z 1001 nocy”
1 000 000.
Bieńkowska D. – „Milion możliwości”

 


JAN PAWEŁ II – SŁUGA MIŁOSIERDZIA

15 i 16 października 2006 r. to dni szczególne, bowiem upamiętniły ważne wydarzenia:
● 15. X. – VI dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”
● 16. X. – rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową
● 16. X. – nasza szkoła przeżywała niezwykle ważną uroczystość: nadania imienia Jana Pawła II. Biblioteka szkolna pragnąc się włączyć w w/w uroczystości zorganizowała wystawkę książek poświęconych Ojcu Św. – Janowi Pawłowi II, a także Jego autorstwa.


11 listopada Święto Niepodległości

Wydarzenia, które przyczyniły się do uzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r.

Klęska Rosji w wojnie z Japonią (1904-1905) spowodowała w społeczeństwie polskim wzrost nadziei na utworzenie w nieodległej przyszłości niepodległego państwa polskiego. W Galicji w latach 1908-1914 zaczęły powstawać organizacje wojskowo-niepodległościowe. Po wybuchu I wojny światowej (1914) w polskich partiach politycznych ujawniły się różne koncepcje odbudowy niepodległego państwa polskiego. Roman Dmowski i inni działacze Narodowej Demokracji liczyli na zwycięstwo Rosji i mocarstw zachodnich, natomiast Józef Piłsudski i dowództwo Legionów Polskich przy armii Austro-Węgier liczyli początkowo na zwycięstwo państw centralnych (Niemcy i Austro-Węgry). Wydarzenia potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Rosja, Niemcy i Austro-Węgry nie miały zamiaru wychodzić naprzeciw oczekiwaniom polskich polityków. Potrzebowały one jedynie polskich rekrutów i zapasów wojennych. Stosunek zaborców do sprawy polskiej zaczął się zmieniać wraz z przeciąganiem się działań wojennych, wyczerpywaniem się rezerw ludzkich i materialnych. Wydarzeniem, które po raz pierwszy postawiło na arenie międzynarodowej sprawę utworzenia państwa polskiego, był wydany 5 XI 1916 przez cesarzy Austro-Węgier i Niemiec akt o utworzeniu w przyszłości z ziem polskich należących dawniej do Rosji satelickiego Królestwa Polskiego. Następnie deklarację o potrzebie utworzenia niepodległej, zjednoczonej Polski złożyli m.in. car Rosji Mikołaj II (25 XII 1916), prezydent USA T.W. Wilson (22 I 1917), Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (27 III 1917) i rosyjski Rząd Tymczasowy (30 III 1917). W czerwcu 1917 we Francji rozpoczęto formowanie Armii Polskiej (od 1918 pod dowództwem gen. J. Hallera), a 15 VIII 1917 w Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski (działał w Paryżu, na czele z R. Dmowskim), który pełnił rolę rządu polskiego na emigracji, m.in. w 1919 uczestniczył w przygotowaniu i podpisaniu traktatu wersalskiego. W lipcu 1917 dobiegło kresu istnienie Legionów Polskich walczących u boku Niemiec przeciwko Rosji ponieważ Polacy odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec (większość legionistów internowano, a J. Piłsudskiego umieszczono w twierdzy magdeburskiej). W tym czasie w Rosji rozpoczęto formowanie Korpusów Polskich, które miały podjąć walkę pod dowództwem rosyjskim. Zbliżająca się klęska państw centralnych w wojnie spowodowała jesienią 1918 nasilenie przygotowań do utworzenia na ziemiach polskich własnej administracji. W Krakowie powołano 28 X 1918 Polską Komisję Likwidacyjną, na której czele stał W. Witos. W zaborze pruskim na początku listopada 1918 utworzona została Naczelna Rada Ludowa, a w nocy 6-7 XI w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z I. Daszyńskim. W rządzie tym dominowali zwolennicy J. Piłsudskiego, który powrócił do Warszawy z Magdeburga 10 XI 1918. Następnego dnia, 11 XI 1918 zostało podpisane z Niemcami porozumienie o zawieszeniu broni na froncie zachodnim, kończące I wojnę światową. Tego dnia Rada Regencyjna (powołana przez państwa centralne w 1917 jako najwyższa władza tymczasowa w Królestwie Polskim) przekazała J. Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem polskim, na ulicach Warszawy i innych miast rozbrajano Niemców i świętowano odzyskanie niepodległości.

Legiony Polskie w I wojnie światowej.

Legiony Polskie to formacja wojskowa utworzona i walcząca u boku państw centralnych w latach 1914-1917, podległa częściowo Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Skupiała żołnierzy oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji o charakterze wojskowo-niepodległościowym; początkowo 2 legiony - Zachodni i Wschodni - jesienią 1914 połączone w Legiony Polskie składające się z 3 brygad. Komendantem I Brygady w latach 1914-1916 był Józef Piłsudski. W 1917 w wyniku kryzysu przysięgowego (legioniści odmawiali składania przysięgi Niemcom formującym Polską Siłę Zbrojną) uległy rozbicie - część żołnierzy włączono do PSZ lub internowano, część wcielono do armii austriackiej lub pozostawiono w Polskim Korpusie Posiłkowym.

Po odzyskaniu niepodległości nastąpił proces tworzenia się państwa polskiego.

Proces tworzenia się państwa polskiego był długi i skomplikowany. Ośrodkiem władzy politycznej i stolicą Odrodzonej Rzeczpospolitej od początku była Warszawa. Osobą jednoczącą różne ośrodki władzy politycznej był J. Piłsudski - w listopadzie 1918 swoje uprawnienia przekazały mu Rada Regencyjna i Rząd Lubelski (oba organy rozwiązały się). 17 listopada 1918 J. Piłsudski powołał pierwszy centralny rząd z J. Moraczewskim na czele, zaś 22 XI ogłosił się Naczelnikiem Państwa. Wobec braku akceptacji tego rządu przez polską prawicę i mocarstwa zachodnie 16 I 1919 został powołany rząd premiera I. Paderewskiego, który zyskał uznanie międzynarodowe. 26 I 1919 odbyły się wybory do sejmu ustawodawczego, który miesiąc później przyjął tzw. małą konstytucję, określającą naczelne organy władzy państwowej. Najważniejszą sprawą dla nowych władz było ustalenie granic państwowych i zjednoczenie ziem, które przez 123 lata pozostawały pod panowaniem państw zaborczych. W Wielkopolsce 28 grudnia 1918 wybuchło powstanie skierowane przeciwko władzom niemieckim, zakończone szybkim opanowaniem całej Wielkopolski przez oddziały polskie (dowódca mjr Stanisław Taczak). Było to najbardziej udane z polskich powstań, a wywalczone zachodnie granice Polski zostały potwierdzone w traktacie wersalskim. Silne antagonizmy polsko-niemieckie istniały na Górnym Sląsku. Doprowadziło to do wybuchu trzech powstań w latach 1919, 1920 i 1921. Wpływ na ostateczny kształt granicy w tym regionie, podobnie jak na Warmii i Mazurach miały plebiscyty, których wyniki zatwierdziła Liga Narodów. Wyniki plebiscytów były niekorzystne dla Polski. Granica polsko-czeska na Sląsku Cieszyńskim została ustalona w 1919 w wyniku ofensywy wojsk czeskich, które zajęły prawie cały ten region do Wisły. Najbardziej długotrwałe i zażarte boje toczyły się o kształt granicy wschodniej. Starcia z Armią Czerwoną trwały od wiosny 1919. Wojska polskie zdobyły Wilno (IV 1919). W następnym roku przejściowo zajęły Kijów (V 1920). Latem 1920, w wyniku szeroko zakrojonej ofensywy wojsk sowieckich zagrożona została Warszawa. Spowodowało to wyjątkową mobilizację całego społeczeństwa polskiego do obrony kraju. Kontrnatarcie wojsk polskich (bitwa warszawska 13-25 VIII 1920, kontruderzenie znad Wieprza 16 VIII 1920) doprowadziło do rozbicia nacierających sił sowieckich i zmusiło je do panicznego odwrotu. Wojska polskie przeszły do kontrofensywy i zajęły ogromne połacie Białorusi i Ukrainy. Terytoria te na mocy traktatu pokojowego z Rosją Radziecką podpisanego w Rydze w 1921 pozostały w granicach Polski. 17 III 1921 sejm ustawodawczy uchwalił Konstytucję marcową, która określała podstawy ustroju państwa. Nadawała ona duże uprawnienia władzy ustawodawczej, co w sytuacji rozdrobnienia partyjnego było przyczyną niestabilności politycznej państwa.

 


KRAŚNIK MOJE MIASTO

W bibliotece szkolnej można obejrzeć wystawę poświęconą naszemu miastu. Nasz gród w 1377 r. otzrymał od króla Ludwika Węgierskiego prawa miejskie i jednocześnie stał sie prywatnym miastem Gorajskich. W bieżącym roku Kraśnik obchodzi więc swoje 630-lecie. Na gazetce można zobaczyć: jak wygląda herb miasta. Można przeczytac informacje na temat właścicieli Kraśnika. Można również zobaczyć reprodukcje pokazujące m. in. zabytki naszej "małej ojczyzny". Przysłowie mówi: "Swoje znać to obowiązek", dlatego też warto tę wystawę biblioteczną obejrzeć.


       WIOSNA W POEZJI    

Wiosna to pora roku, która uwrażliwia człowieka na piękno otaczającej przyrody. Na dworze robi się coraz cieplej, dni stają się coraz dłuższe, wszystko dookoła zazielenia się, słychać śpiew ptaków ... Można usiąść wygodnie z książką w ręku i czytać tomiki z wiosenną poezją. Wiele fragmentów z tych wiosennych wierszy zostało zamieszczonych na gazetce w bibliotece.


PAMIĘTAMY 

 2 KWIETNIA 2005 R., GODZ. 2137

To już 2 lat od tego wieczoru sobotniego, kiedy o godz. 2137 odszedł od nas ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II, Przewodnik na drogach ludzkich, pokazujący, jak żyć godnie. Musimy nauczyć się nowej obecności Jana Pawła II, który chciał, byśmy patrzyli w niebo, w Chrystusa Zmartwychwstałego. Chcąc uczcić pamięć o naszym kochanym Papieżu, a zarazem patronie szkoły, nasza biblioteka wykonała gazetkę „Pamiętamy”. Pamiętajmy nie tylko o tej dacie, ale również o tym, jak wielkie bogactwo duchowe pozostawił nam wielki Polak – Jan Paweł II. Jego życzeniem było, byśmy tymi wartościami żyli na co dzień.


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 Na początku maja będziemy obchodzić 216 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja została uchwalona podczas obrad Sejmu Wielkiego w 1791 r. Była próbą wzmocnienia kraju oraz próbą ratowania państwa polskiego przed upadkiem. W naszej bibliotece można zobaczyć gazetkę poświeconą Konstytucji 3 Maja.


22 KWIETNIA – DZIEŃ ZIEMI

„...jest niczyja:

   jeno Boża, święta!

 

Dzień Ziemi obchodzimy w Polsce od 1980 r.  – zawsze 22 kwietnia. Organizowany jest po to, by wspomóc międzynarodową działalność na rzecz środowiska. Jego niezwykłą rangę podnoszą konkretne działania integrujące lokalne społeczeństwa w walce o czyste i zdrowe otoczenie. „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. [...] W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i dla piękna.”

(Fragment homilii Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonej w Zamościu)

W bibliotece szkolnej można obejrzeć wystawkę książek i czasopism oraz gazetkę związaną z ekologią. Zachętą do dbania o swoje środowisko niech będzie ta przestroga:

                            „ Kiedy ostatnie drzewo zostanie ścięte,

                            kiedy ostatnia rzeka zostanie zatruta,

                            kiedy ostatnia ryba zostanie złapana,

                            to wtedy stwierdzimy, że pieniędzy nie można jeść”.

 


„ZDROWYM BYĆ TO ZDROWO ŻYĆ”

Pod takim hasłem w bibliotece została zorganizowana wystawka książek i ulotek dotyczących zdrowia. Znalazły się tu książki o tematyce sportowej, z zakresu zdrowego żywienia oraz dotyczące higieny. Przysłowie mówi: „w zdrowym ciele zdrowy duch”; może więc warto sięgnąć po lekturę, aby przekonać się, że ruch to zdrowie oraz „nie wszystko zdrowe, co smaczne”.


ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

18. 05. 1920 r. to data, o której pamiętać należy – dzień urodzin Karola Wojtyły. Jan Paweł II przez całe swe życie przywiązywał wielkie znaczenie do pamięci o swych przyjaciołach, bliskich, kapłanach, Polsce – swojej Ojczyźnie. Wspominając tego wspaniałego Pasterza Kościoła pamiętajmy: „Bo pamięć po człowieku trwa tyle, co pamięć serca tych, co zostali ...” Biblioteka pragnąc uczcić pamięć o Ojcu Świętym zorganizowała gazetkę pt. „Pamięć o Janie Pawle II”.


DZIEŃ MATKI

Przed nami jeden z ważniejszych dni w roku – 26 maja. W tym dniu obchodzimy Dzień Matki. Biblioteka zaprasza czytelników do przeczytania wierszy o MAMIE, zamieszczonych na gazetce w wypożyczalni. W tym szczególnym dniu złóżmy swym MAMOM najserdeczniejsze życzenia.


© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku