strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

lyjak.jpg

GODZINY PRACY SZKOLNEGO PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

rok szkolny 2017/2018

tel. 81 825 87 83

 

Pedagog

Psycholog

Poniedziałek

1000 - 1400

800 - 1130

Wtorek

900 - 1300

1200 - 1530

Środa

900 - 1300

1300 - 1530

Czwartek

1140 - 1540

700 - 1000

Piątek

800 - 1200

700 - 1430

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głównym zadaniem pedagoga i psychologa szkolnego jest podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych oraz udzielanie pomocy i wsparcia
uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie:

  • pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego,
  • udzielania wsparcia dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji 
    z rówieśnikami (również rozwiązywanie sytuacji konfliktowych),
  • rozwiązywania problemów osobistych, rodzinnych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, itp.),
  • eliminowania napięć psychicznych, lękowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania (m.in. agresja w szkole);

2. prowadzenie badań i podejmowanie działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;

3. podejmowanie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

4. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

5. pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

6. pomoc i wsparcie dla nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice! Jeśli macie problem i chcecie z kimś porozmawiać, zgłoście się do szkolnego pedagoga lub psychologa,
a na pewno uzyskacie specjalistyczną pomoc.

Serdecznie zapraszamy

pedagog szkolny – Bożena Łyjak

psycholog szkolny – Marlena Cholewińska


Gify, linie

ROK SZKOLNY 2011/2012


Dbając o bezpieczeństwo uczniów, którzy rozpoczynają naukę w nasze szkole zaprosiłam funkcjonariuszy służb prewencyjnych .

9 września2011r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z funkcjonariuszem Policji w Kraśniku, aby podczas zajęć edukacyjno – wychowawczych „Bezpieczna droga do szkoły” utrwalić i przećwiczyć w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się na drodze.

 
 
 
 

29 i 30 wrzesienia 2011 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach edukacyjno- wychowawczych „Jak zachować bezpieczeństwo w domu w szkole i na ulicy”. Zajęcia prowadził funkcjonariusz Straży Miejskiej w Kraśniku


 
 
 
 

Wrzesień – październik to trudny okres dla uczniów klas czwartych, dlatego zaprosiłam pedagoga z Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Kraśniku na cykl zajęć wychowawczych „ Na dobry początek”. Warsztaty miały na celu było ułatwić uczniom sprostanie nowym obowiązkom i nowym formom nauki.


Bardzo ważną sprawą w życiu każdego człowieka jest umiejętność rozwiązywania konfliktów.

Jak rozwiązać konflikt bez przegranych stron” to temat zajęć edukacyjno – wychowawczych, które prowadziłam w klasach piątych w listopadzie i grudniu. Zajęcia miały charakter warsztatowy. W pogodnej atmosferze uczniowie uczyli się metod rozwiązywania konfliktów.


    


Ferie zimowe nie muszą być nudne, nie muszą być spędzane przed komputerem i telewizorem czy na podwórku.

Mając na uwadze ,aby uczniowie naszej szkoły mogli miło i bezpiecznie spędzić ferie zimowe pozyskałam fundusze z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśnik, szkolnego koła TPD. W pierwszym tygodniu ferii prowadziłam zajęcia wychowawcze dla uczniów klas I – VI. Podczas zabaw i warsztatów edukacyjnych „ Zdrowy – wolny od nałogów styl życia”było dużo radości, uśmiechów i przyjaznej atmosfery.


   


Uczestnicy „zimowiska”brali udział w powiatowym konkursie plastycznym preferencyjnym „Bezpieczna zima 2011” – w konkursie brali udział uczestnicy zimowiska „ferie na wesoło” luty 2012.

Podsumowanie konkursu nastąpiło 5 marca 2012r. W Komendzie Powiatowej w Kraśniku . Opoka Daria zajęła II miejsce a trzech uczniów otrzymało wyróżnienie. Podczas pobytu w komendzie uczniowie mieli możliwość przyjrzenia się pracy policjantów


 
 

 

 


Dzieci w sieci”

to spektakl ,który obejrzeli uczniowie klas V i VI w dn.06.03.2012r. Porusza on problem uzależnienia młodych ludzi od wirtualnego świata gier komputerowych, Internetu,które sprzyja inicjacji alkoholowej i nikotynowej a niekiedy wręcz do stosowania przemocy. Pokazuje alternatywne, zdrowe formy spędzania czasu wolnego.

 
 


 Jak żyć zdrowo, bez nałogów i agresji ?uczniowie klas V i VI uczyli się na warsztatach, które zorganizowałam w kwietniu i maju 2012r. Zaprosiłam  na nie certyfikowaną specjalistkę psychoterapii uzależnień, która prowadziła  spotkania edukacyjno – wychowawcze „ Zdrowy styl życia bez nałogów i agresji”.

 
 


„ Nie pal przy mnie proszę”

Takie było hasło przewodnie programu edukacji antynikotynowej, który koordynowałam w miesiącu maju. Uczestnikami programu byli uczniowie klas IIIb i IIIc. W ramach programu przeprowadziłam po pięć zajęć warsztatowych w każdej klasie .Uczniowie wykonali również prace plastyczne pt” Wstrętne straszydła - Papierosiaki” .

31 maja w CkiP odbyło się podsumowanie programu „ Nie pal przy mnie proszę”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy III.

    


„Ja nastolatek”

Program ten jest adresowany do uczniów klas IV – VI.. Dostarcza informacji o sposobach rozwiązywania problemów na jakie napotyka  młodzież w okresie dojrzewania.


„ Nie bójmy się nowej szkoły” - nowa szkoła nie musi być straszna

 05 i 06czerwca uczniowie klas VI spotkali się z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, który prowadził  zajęcia „ Nie bójmy się nowej szkoły”. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że nowa szkoła będzie przyjazna i bezpieczna jeśli zachowają właściwe postawy wobec pojawiających się problemów. 


 
 

Gify, linie

ROK SZKOLNY 2010/2011


„ Żyjmy w zgodzie’ to przewodni temat zajęć integracyjno – adaptacyjnych, które prowadziłam w klasach pierwszych. Warsztaty miały formę zabawy, co zachęcało uczniów do aktywności, dyskusji , zgodnej pracy w grupach. Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym:

- Kto może nam pomóc w trudnej sytuacji w szkole, na ulicy ?

- Kto jest najważniejszą osobą na świecie?

- „Co to znaczy być dobrą klasą?

W atmosferze radości i  śmiechu poznawaliśmy się nawzajem , szukaliśmy w sobie i swoich kolegach , koleżankach wszystkiego co najlepsze, co czyni nas  niepowtarzalnymi i najważniejszymi osobami  na świecie.

Klasa I a

 zdj1a.jpg

 

Klasa I b

 zdj1b.jpg

Klasa I c

 zdj1c.jpg

Gify, linie

Oprócz działań pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych organizowałam akcje charytatywne na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły.

"Wróżba dla każdego"

         

"Pomóż i Ty"

 

 

 

 

 

 

 

"Kwiatek dla mamy"

 

 

 

 

Gify, linie

Aby poznać uczniów w różnych sytuacjach( nie tylko szkolnych) chętnie biorę udział jako opiekun w wycieczkach klasowych oraz "zielonych szkołach". W bieżącym roku szkolnym byłam opiekunem klasy IIIb w Janowie Lubelskim oraz klas IV-V w Ostrowie Lubelskim.

 
 
 
 
       

Gify, linie

W czerwcu 2011r. zgłosiłam udział szkoły w rejonowym konkursie "Bezpieczne wakacje 2011" organizowany przez Powiatową Komendę Policji w Kraśniku. Naszą szkołę godnie reprezentowało dwóch uczniów. Uczeń klasy VI a Jakub Knap zdobył I miejsce.

Gify, linie

W roku 2011 szkoła przystąpiła do realizacji programu "Nie pal przy mnie, proszę". Głównym koordynatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku. W ramach tego programu prowadziłam zajęcia w klasach trzecich.

 
 
 
 

 Dzieci wykonywały prace plastyczne pt."Wstrętne papierosiaki". W klasie III b odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt."Nie pal przy mnie proszę" .

 
 
 
 
 
 
 
 

30 V 2011 r uczestniczyliśmy w Heppeningu antynikotynowym oraz w podsumowaniu programu "Nie Pal Przy Mnie, Proszę", które odbyło się w CKiP.

 

Gify, linie

Problemy młodzieży i zmiany rozwojowe w okresie dojrzewania to tematy podejmowane na zajęciach wychowawczych realizowanych w ramach opracowanego przeze mnie programu pt."Ja nastolatek". Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas  IV-VI. W klasach V prowadziłam zajęcia "I ja staję się dorosłym". Do współpracy zaprosiłam panią Lucynę Pawlicką-pielęgniarkę szkolną, która prowadziła zajęcia w klasach IV pt. "Higiena okresu dojrzewania" oraz panią Agnieszkę Surdacką-psycologa PPP w Kraśniku, która prowadziła zajęcia w klasach VI.

Gify, linie

W dniu 17 listopada 2010roku o godzinie 10.45 w sali gimnastycznej  odbyło się  spotkanie  uczniów  wszystkich  klas  VI pt. „Budujemy arkę trzeźwości” prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Profilaktyki i Psychoterapii  Uzależnień „Pomocni Ludziom”. Celem programu jest edukowanie w zakresie uzależnień, nauka odmawiania, propagowanie zdrowego stylu życia, edukowanie o konsekwencjach zażywania substancji psychoaktywnych. Program jest finansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2010 rok.

 
 
 
 
 
 
 
 


Gify, linie


W dniu 12 października 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do kampanii „Białych serc” "Przechodzisz przez życie tylko raz, nie ma powrotu na bis.". Akcja ta jest protestem przeciwko zażywaniu narkotyków, ale także ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia. Charakterystycznym symbolem jest białe serduszko, które każdy może wywiesić w swoim oknie. Kampania skierowana jest głównie do ludzi młodych, ich rodziców a także do nauczycieli. Potrwa do 23 października.

Na czas trwania kampanii udekorowaliśmy okna białymi serduszkami.

W klasach IV-VI odbyły się zajęcia edukacyjno- wychowawcze na temat" Zdrowy- wolny od narkotyków styl życia":

-w klasach IV zajęcia prowadziła p. Ewa Tomaszewska, pedagog PPP w Kraśniku.

       

-ja prowadziłam zajęcia w klasach V.

 

 
 
 
 

 
 
 
Uczniowie dekorują salę białymi balonami.

- a w klasach VI tematykę tę podejmowali wychowawcy w ramach godzin wychowawczych.

W klasach pierwszych prowadziłam zajęcia na temat " Co to znaczy żyć zdrowo".


Gify, linie

Gify, linie

 

Jednym z zadań pedagoga szkolnego jest koordynowanie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole. W zwiazku z tym jak co roku w wrześniu gościmy w klasach I funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

 

Policjanci pan Michał Maciąg i Kazimierz Kuśmierz uczyli dzieci "Jak zachowywać bezpieczeństwo w drodze do szkoły".

 

 

 

 

Zastępca komendanta Straży Miejskiej pan Ryszard Rafalski uwrażliwiał dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w domu, szkole, na ulicy.

 

 

 

 

 

Gify, linie

 

 

 
 
 

 

Uczniowie klas pierwszych wykonali prace plastyczne na temat " Precz  z paskudami- nałogami."Prace umieszczone zostały na tablicy ekspozycyjnej.

DSC09598.jpg 

 

© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku