strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

NAUCZYCIELE  


DYREKTOR SZKOŁY- WOJCIECH STOPA                         WICEDYREKTOR - JANINA KĘDZIORA

DSC_2823_26_1.jpgDSC_3956_1.jpgNauczyciel

Przedmiot nauczany

Informacje


Babisz Marzanna

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Dziewulska Bożena

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Jasińska Anna

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Lewandowska Grażyna

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Michalczyk Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Nafalska Agnieszka

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Omeljan Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna


n-l dyplomowany

Oszust Barbara

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Rostek Aldona

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Serafińska- Chudy Bożena

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany


Wilk Barbara

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Zielińska Barbara

Edukacja wczesnoszkolna

n-l dyplomowany
Marzec Jadwiga

Język polski

n-l dyplomowany


Osiak Anna

Język polski

n-l dyplomowany


Szymański Paweł

Język polski

n-l dyplomowany
Tyc Ewa

Język polski

n-l dyplomowany
Katarzyna Wojciechowska

Język angielski

n-l mianowany


Szymańska Barbara

Historia

n-l dyplomowany
Kuśmierz Monika

Język angielski

n-l dyplomowany
Nowak Renata

Język angielski

n-l dyplomowany
Wezgraj Elżbieta

Informatyka

n-l dyplomowany
Sokołowska Magdalena

Język angielski

n-l mianowany

Belina- Juda Teresa

Matematyka

n-l dyplomowany


Cybulak Joanna

Matematyka, Informatyka

n-l mianowany
Kędziora Janina

Matematyka, Przyroda

n-l dyplomowany
Olszówka Danuta

Matematyka

n-l dyplomowany
Krzysztoń Renata

Przyroda

n-l dyplomowany
Zdyb Izabela

Muzyka

n-l dyplomowany
Żuber Monika

Plastyka, Informatyka

n-l dyplomowany
Tomala Iwona

Technika, Informatyka

n-l dyplomowany


Niezgoda Danuta

Wychowanie fizyczne
Gimnastyka korekcyjna

n-l dyplomowany
Rakuś Krzysztof

Wychowanie fizyczne

n-l dyplomowany

Hajdenraich Katarzyna

Wychowanie fizyczne,

n-l dyplomowany
Błaszczyk Teresa

Religia

n-l dyplomowany

Grela Mariola

Religia

n-l dyplomowany
Kowalska Barbara

Religia

n-l dyplomowany


Nowak Jurek
Wychowanie fizyczne n-l dyplomowany
Michał Wojcieszkiewicz
Wychowanie fizyczne
n-l kontraktowy

Sebastian Pawlak
Wychowanie fizyczne n-l kontraktowy

Jurak Jolanta

Wychowawca świetlicy

n-l dyplomowany

Anna Bielecka 

Wychowawca świetlicy

n-l mianowany


Żuber Barbara

Nauczyciel bibliotekarz

n-l dyplomowany


Łyjak Bożena

Pedagog szkolny

n-l dyplomowany
Siebielec Dorota

Pedagog specjalny,
nauczyciel wspomagający

n-l dyplomowany

Wojtaszek Małgorzata

Pedagog specjalny,
nauczyciel wspomagający

n-l dyplomowany
Ewa Węzka
przyroda
n-l dyplomowany

Małgorzata Panek
neurologopeda
n-l kontraktowy
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku