strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Przez cały grudzień w szkole prowadzona była akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Do akcji włączył się Szkolny Klub Wolontariatu, uczniowie zbierali dary rzeczowe: odzież, obuwie, zabawki i książki dla potrzebujących dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieci niepełnosprawnych, podopiecznych domów dziecka, świetlic środowiskowych, a także innych placówek szkolno-wychowawczych i opiekuńczych w najbliższym otoczeniu.
19 grudnia dary z akcji zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc i wsparcie.

Marlena Cholewińska
Anna Bielecka
Katarzyna Wojciechowska


3.jpg

2.jpg

1.jpg
© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku