strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj


Komunikat Dyrektora Szkoły

z dnia 29.08.2022 r.

1. Podaję do publicznej wiadomości:

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy w roku szkolnym 2022/2023,

b) zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w poszczególnych oddziałach w roku szkolnym 2022/2023.

2. Szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach zostały wybrane przez nauczycieli przedmiotów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane podręczniki są dopuszczone do użytku szkolnego przez MEiN.

3. Uczniowie otrzymują podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe bezpłatnie.

4. Rodzice uczniów uczęszczających na zajęcia z religii muszą zakupić podręcznik do tego przedmiotu z własnych środków.

Szkolny zestaw podręczników zostaje podany do publicznej wiadomości przez:

• poinformowanie uczniów podczas zajęć przez wychowawców klas;

• zamieszczenie zestawu na www.sp6.krasnik.pl.

Dyrektor szkoły
Monika Kuśmierz

© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku