strona główna  -   dane kontaktowe  
drukujmLegitymacja - informacjemLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie. Identycznie jak papierowa legitymacja, mLegitymacja poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. To możliwe dzięki umocowaniu prawnemu – jej wydawanie umożliwia obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece, czy zakupie biletów do kina.

Aby uzyskać mLegitymację, należy przesłać mailowo lub przez dziennik elektroniczny wypełniony wniosek o wydanie mLegitymacji podpisany przez rodzica / prawnego opiekuna (do pobrania na stronie szkoły). Następnie należy uzupełnić zdjęcie w dzienniku elektronicznym, ewentualnie przesłać mailowo na adres sp6krasnik@onet.pl  jako załącznik.

Zdjęcie może być zrobione np. telefonem (wielkość pliku nie może przekroczyć 5MB).

Plik ze zdjęciem należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz oznaczyć klasę.

Uwaga: do aktywowania mLegitymacji potrzebna jest aplikacja mObywatel zainstalowana na urządzeniu mobilnym.


Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel

Instrukcja - dodanie legitymacji do aplikacji mObywatel

Regulamin mLegitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku

Wniosek o wydanie mLegitymacji


© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku