strona główna  -   dane kontaktowe  
drukujWolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.  

Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia niesie pomoc, angażuje się w prace na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.  

Wolontariat szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.  

 

Szkolny Klub Wolontariatu (SKW) rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2019r. Podjęliśmy wiele akcji charytatywnych dzięki czemu zdobyliśmy Certyfikat Szkolnego Klubu Wolontariatu. W roku 2020/2021 wybuch pandemii znacznie utrudnił naszą pracę, jednakże w roku szkolnym 2021/2022 znowu ruszamy!Rok szkolny 2021/2022


Dzień życzliwości i pozdrowień------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rok szkolny 2019/2020


Pomocna dłoń – styczeń 2020 r.

 

Konkurs „Pomocna dłoń”, w którym wyróżniona została praca klasy VIIB oraz uczennicy klasy IIB  Amelii Koślak.

10.jpg

9.jpgWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń 2020 r.


Współpraca z CKiP w Kraśniku, pomoc w zbieraniu pieniędzy do puszek WOŚP na sprzęt medyczny. Wolontariusze kwestowali z WOŚP 12.01.2020 r., zebrali 11837,97 zł.

3.jpg

4.jpgPomóż dzieciom przetrwać zimę 19 grudnia 2019 r.

Współudział SKW w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,  dary z akcji zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.jpg
Dzień wolontariusza – 5 grudnia 2019 r.


Zorganizowanie przedstawienia z okazji Dnia Wolontariusza promującego idee wolontariatu.

6.jpg

7.jpgPromowanie zdrowego stylu życia
z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

– 21 listopada 2019 r.

5.jpg
Pomagamy klikając


Ogólnopolska akcja, klikając na stronie internetowej pomagamy głodującym dzieciom, osobom bezdomnym lub zwierzętom. Przygotowanie filmiku przez wolontariuszy, promującego akcję. Filmik został puszczony na lekcjach informatyki oraz podczas Dnia Wolontariusza.Czyńmy dobro – 28-30 października 2019 r.

Akcja charytatywna „Czyńmy dobro”, podczas której zebrano kwotę 7750 zł, i przekazano na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla uczennicy naszej szkoły.

W ramach akcji zorganizowano loterię fantową, kiermasz pysznych ciast oraz zabawę taneczną dla uczniów klas I-III, w czasie której najmłodsi bawili się z zespołem Tańcobajki – grupą profesjonalnych animatorów.

1.jpg

2.jpgPamiętajmy o zapomnianych

Sprzątanie zaniedbanych i zapomnianych grobów. Uczniowie samodzielnie odwiedzili zapomniane groby powstańców.BohaterOn – włącz historię


Ogólnopolska akcja o tematyce historycznej. Upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków bazując na historiach Powstańców, wzmacniając poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne i budować wrażliwość społeczną. Nasi uczniowie już po raz drugi biorą aktywny udział w tej kampanii. Uczniowie oraz wolontariusze wykonali i przesłali  do Powstańców samodzielnie zrobionych kartek z życzeniami.

12.jpg


© Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku