strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

POŚWIĘCENIE I NADANIE SZTANDARU NASZEJ SZKOLE


15 października 2010 roku w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6  im. Jana Pawła II w Kraśniku odbyło się niezwykłe w dziejach szkoły wydarzenie - poświęcenie i nadanie Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła  Eucharystia w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej, którą celebrował  ks. proboszcz Wiesław Rosiński. W jej przygotowanie włączyli się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice, a swoim śpiewem ubogaciły połączone chóry dzieci i nauczycieli oraz Chór Kameralny „ Canticum Canticorum”. We Mszy św., wraz ze społecznością „szóstki”, uczestniczyli zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe kraśnickich szkół. Z dumą, przy dźwiękach hymnu „ Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru

 „ Canticum Canticorum”, po raz pierwszy uroczyście wprowadzono do świątyni sztandar naszej szkoły. W słowach skierowanych do nas ksiądz proboszcz w piękny sposób  nawiązywał do postaci patrona szkoły Jana Pawła II, wskazując najważniejsze wartości płynące z jego życia i nauczania. Życzył, by sztandar od tej pory kształtował tożsamość społeczności szkolnej. Po homilii przewodniczący Rady Rodziców pan Hubert Trukan zwrócił się z prośbą o poświęcenie sztandaru, po czym został on przekazany na ręce Dyrekcji szkoły.

Po Mszy św. jej uczestnicy na czele z orkiestrą dętą OSP w Kraśniku, w blasku pochodni, przemaszerowali pod pomnik Jana Pawła II. Tu, po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, przy wtórze orkiestry uczestnicy odśpiewali hymn państwowy. Witając zebranych Dyrektor szkoły pan Wojciech Stopa wyraził radość z obecności wszystkich, którzy wraz z nami zgromadzili się, aby uczestniczyć w tak podniosłej chwili. Podziękował również w imieniu całej społeczności za tak piękny dar, jakim jest sztandar szkoły. Burmistrz  Kraśnika pan Piotr Czubiński, wychowanek „szóstki”, w swoim przemówieniu przypomniał, że poprzedni sztandar  budził wśród społeczności szkolnej wiele kontrowersji. Wyraził przekonanie, iż ten obecny, z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”, nie będzie dzielił, ale łączył. List, który w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza przeczytała pani Wioletta Czochór, także podkreślał obowiązki wobec wielkiego Patrona szkoły. Po wystąpieniach gości nastąpił długo oczekiwany przez wszystkich moment przekazania sztandaru uczniom. Po krótkiej jego prezentacji przedstawiciele społeczności szkolnej – rodzice, nauczyciele i uczniowie -  złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, którego rotę odczytał  pan Dyrektor. Całość dopełniło odśpiewanie hymnu szkoły i krótka część artystyczna zakończona ulubioną pieśnią Ojca Świętego – „ Barką”.

Ten  piątkowy wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci. Od tej pory z dumą będziemy prezentowali nasz nowy sztandar – „ obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku”.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku