strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

Nadanie naszej szkole imienia Jana Pawła II

                          

16 października 2006 roku - Ta data stała się jedyną z bardzo ważnych w historii naszej szkoły. Tego bowiem dnia Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku otrzymała imię Jana Pawła II. Nadanie imienia poprzedziła msza święta, która odbyła się o godz. 17 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Po mszy mieliśmy możliwość uczestniczenia w koncercie, który w zadumie poprowadził nas ścieżkami patrona. Wszyscy zgromadzeni w kościele nie ukrywając łez, doświadczyli chwili wzruszenia. W koncercie udział wziął chór uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Oprócz tego gościnnie wystąpił również chór Tanticum Canticorum. Słowa Jana Pawła II recytowane przez uczniów naszej szkoły utwierdziły nas jeszcze bardziej w przekonaniu, że wybór takiego patrona, to wielkie wyzwanie dla całej społeczności szkolnej: „Musicie od siebie wymagać choćby inni od was nie wymagali”. Mówił Jan Paweł II do dzieci i młodzieży. Dziś powtarzając słowa wielkiego, Polaka, papieża zdajemy sobie sprawę jak zawsze był blisko nas. Jak w każdym momencie swojego życia dostrzegał człowieka. Swoją obecnością, uroczystość nadania imienia szkole zaszczycili: Biskup Artur Miziński, władze miasta i powiatu oraz przedstawiciel kuratorium. Po koncercie uczniowie naszej szkoły wspólnie z nauczycielami i wszystkimi osobami zgromadzonymi w kościele, udali się pod szkołę, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Pawła II. Oficjalny akt nadania imienia wręczył dyrektorowi szkoły burmistrz miasta Kraśnik Piotr Czubiński. Wierzymy, że patron naszej szkoły stanie się dla nas wszystkich -  uczniów, nauczycieli jak również rodziców,  znakomitym przykładem do budowania szkoły  wspólnej, bezpiecznej i mądrej, a przede wszystkim dążącej do tego, by słowa patrona: „Wy jesteście przyszłością świata” umieszczone na pomniku, zaowocowały w dorosłym życiu naszych wychowanków.

    


Dnia 17.10.2007 w naszej szkole odbył sie apel poświęcony Patronowi naszej szkoły Janowi Pawłowi II. Apel przygotowany został z okazji VII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem "Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka". Przygotowali go uczniowie klas V pod kierunkiem Barbary Kowalskiej. Uczniowie recytowali poezję i fragmenty homilii Ojca Świętego. Publiczność miała też okazję przypomnieć sobie jaką drogę przebył Jan Paweł II słuchając nagrań z Jego pielgrzymek do Polski. Całość uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem p. Izabeli Zdyb.


img_1962.jpg

img_1965.jpg

img_1976.jpg

Czcimy pamięć Jana Pawła II
W tym dniu wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział we Mszy św. w Kościele Matki Bożej Bolesnej.Modliliśmy się w intencji beatyfikacji Papieża Polaka oraz w intencji wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Wszyscy aktywnie uczestniczyli we Mszy św. Po zakończeniu Mszy św. czworo dzieci z naszej szkoły odebrało z rąk ks. Krzysztofa swoje nagrody za palmy wielkanocne.
                         
   

Uczniowie naszej szkoły posiadają dużą wiedzę o naszym patronie Janie Pawle II.
W ramach obchodów dni poświęconych pamięci Jana Pawła II "Niech przetrwa to co niezniszczalne" troje uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Turnieju Wiedzy o Janie Pawle II zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Rudniku Szlacheckim. Magda Maciejewska, Ada Iwan i Michał Grela wykazali się dużą wiedzą o naszym Wielkim Rodaku. Otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
 

 
17.05.2008r. podczas Festiwalu Dziedzictwa Jana Pawła II zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu plastycznego "Jan Paweł II- Dobry Ojciec". Wzięły w nim udział uczniowie z kl. Ia, Ib, IIc, IIIc, IIId Kamilka Pych, Adrian Łukasik, Michał Łukomski, Łukasz Majka, Kuba Korona i Karolina Grządka. Natomiast wyróżnienia otrzymali M. Żywot, R. Sadowski, A. Wilk, K. Kurzyna, D. Utracka, M. Wilk, K. Steć, C. Brzyniamin.

  
                       


ZJAZD RODZIN JANA PAWŁA II - STRÓŻA 2008

"Niesiemy wartości Jana Pawła II - żyjemy nimi i przekazujemy je innym"
Piękna uroczystość, która odbyła się 14 maja w Stróży przybliżyła wszystkim sylwetkę Jana Pawła II oraz wartości głoszonych przez Niego słowem i życiem. Rozbudziła również poczucie więzi ze szkołą realizującą prawdy głoszone przez patrona. Naszą szkołę reprezentowała delegacja uczniów, wśród których znalazła się zwyciężczyni II miejsca Paulina Mikita kl. Vc w konkursie na prezentacje multimedialną.

    
    


ZJAZD RODZIN JANA PAWŁA II - ŁĘCZNA 2009

     
     
     


DZIEŃ Z JANEM PAWŁEM II

Z okazji V rocznicy śmierci  Jana Pawła II - Patrona naszej szkoły w dniu 31.03.2010r. uroczyście  obchodziliśmy wspomnienie sylwetki Papieża – Polaka. Celem głównym tych obchodów było przybliżenie uczniom sylwetki Patrona szkoły, wskazanie na Jego nauczanie i życie jako na wzór godny do naśladowania, a także złożenie hołdu wielkiemu Polakowi. Uczniowie uczestniczyli w apelu, poświęconym pamięci Jana  Pawła II,  który został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Barbary Kowalskiej, Anny Osiak, Izy Zdyb,  Teresy Beliny- Judy. Dekorację wykonała p. Monika Żuber.  Pan Dyrektor wręczył nagrody dla zwycięzców konkursu o Papieżu. Po apelu  uczniowie przeszli do sal lekcyjnych, gdzie pod kierunkiem wychowawców,  została przeprowadzona  lekcja na temat:,, Jan Paweł II - nasz Patron". Po  zajęciach w szkole wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami poszli do kina na film  o Janie Pawle II.


     
     ZJAZD RODZIN JANA PAWŁA II
- MĘTÓW 2010

Dnia 30 kwietnia 2010r. uczestniczyliśmy w trzeciej edycji Międzyszkolnego Konkursu Papieskiego organizowanego dla szkół z Archidiecezji Lubelskiej, noszących imię Papieża Jana Pawła II. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w Mętowie i przebiegała pod hasłem: "Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich". Dzień rozpoczął się Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Ducha w Ćmiłowie. Konkurs przebiegał w kategoriach: wiedza, recytacja, informatyczna, plastyczna. Osiągnięcia naszych uczniów:
- kategoria recytacja klasy I-III - Martyna Rynkowska kl. IIIa 3 miejsce
- kategoria recytacja klasy IV-VI - Kacper Turkowski kl. IVa 3 miejsce
- kategoria plastyczna klasy IV-VI Klaudia Pyda kl. IVa 1 miejsce, Michał Mikuła kl. Vd 3miejsce
- kategoria informatyczna - Krzysztof Oszust kl. VIb wyróżnienie
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a opiekunowie podziękowania. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne uczniów tamtejszej szkoły i wspaniała organizacja gospodarzy. Opiekunami z ramienia nauczycieli byli p. I. Tomala i p. B. Kowalska.

     
     Wieczornica

W piątkowy wieczór,  21 maja 2010 r., społeczność naszej szkoły spotkała się przy pomniku Jan Pawła II, by w blasku pochodni  przeżyć na nowo wypowiadane przez Niego słowa i rozważać  Jego naukę. Tą wieczornicą wpisaliśmy się w program obchodów IV edycji Dni Jana Pawła II w Kraśniku. Było z nami również wielu mieszkańców naszego miasta, którym bliskie jest życie i nauczanie naszego Patrona. On zawsze nas szukał, zawsze na nas czekał, zawsze był blisko każdego ... „ Ojcze Święty, niech Twoje przesłanie w naszych sercach na zawsze zostanie”.


     


RAJD PAPIESKI 22maj 2010r.


         
         
         
        
     
     
     

15 października 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6  im. Jana Pawła II  Kraśniku odbyło się niezwykłe w dziejach szkoły wydarzenie - poświęcenie i nadanie Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła  
Eucharystia w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej, którą celebrował  ks. proboszcz Wiesław Rosiński. W jej przygotowanie włączyli się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i rodzice, a swoim śpiewem ubogaciły połączone chóry dzieci i nauczycieli oraz Chór Kameralny „ Canticum Canticorum”. We Mszy św., wraz ze społecznością „szóstki”, uczestniczyli zaproszeni goście oraz poczty sztandarowe kraśnickich szkół. Z dumą, przy dźwiękach hymnu „ Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru

 „ Canticum Canticorum”, po raz pierwszy uroczyście wprowadzono do świątyni sztandar naszej szkoły. W słowach skierowanych do nas ksiądz proboszcz w piękny sposób  nawiązywał do postaci patrona szkoły Jana Pawła II, wskazując najważniejsze wartości płynące z jego życia i nauczania. Życzył, by sztandar od tej pory kształtował tożsamość społeczności szkolnej. Po homilii przewodniczący Rady Rodziców pan Hubert Trukan zwrócił się z prośbą o poświęcenie sztandaru, po czym został on przekazany na ręce Dyrekcji szkoły.

Po Mszy św. jej uczestnicy na czele z orkiestrą dętą OSP w Kraśniku, w blasku pochodni, przemaszerowali pod pomnik Jana Pawła II. Tu, po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, przy wtórze orkiestry uczestnicy odśpiewali hymn państwowy. Witając zebranych Dyrektor szkoły pan Wojciech Stopa wyraził radość z obecności wszystkich, którzy wraz z nami zgromadzili się, aby uczestniczyć w tak podniosłej chwili. Podziękował również w imieniu całej społeczności za tak piękny dar, jakim jest sztandar szkoły. Burmistrz  Kraśnika pan Piotr Czubiński, wychowanek „szóstki”, w swoim przemówieniu przypomniał, że poprzedni sztandar  budził wśród społeczności szkolnej wiele kontrowersji. Wyraził przekonanie, iż ten obecny, z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka”, nie będzie dzielił, ale łączył. List, który w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza przeczytała pani Wioletta Czochór, także podkreślał obowiązki wobec wielkiego Patrona szkoły. Po wystąpieniach gości nastąpił długo oczekiwany przez wszystkich moment przekazania sztandaru uczniom. Po krótkiej jego prezentacji przedstawiciele społeczności szkolnej – rodzice, nauczyciele i uczniowie -  złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, którego rotę odczytał  pan Dyrektor. Całość dopełniło odśpiewanie hymnu szkoły i krótka część artystyczna zakończona ulubioną pieśnią Ojca Świętego – „ Barką”.

Ten  piątkowy wieczór na długo pozostanie w naszej pamięci. Od tej pory z dumą będziemy prezentowali nasz nowy sztandar – „ obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku”.

ZJAZD RODZIN JANA PAWŁA II - LUBLIN 2011

dniu 01. 06. 2011r. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety  Wezgraj i p. Barbary Kowalskiej  uczestniczyli w IV  Zjeździe Rodziny  Szkół im. Jana  Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. W tym roku odbył się on w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie pod hasłem: ,,Szukałeś nas. Przychodzimy do Ciebie”.  Uczniowie  z pocztem sztandarowym godnie reprezentowali ,, kraśnicką 6” wśród licznie zebranej społeczności  z kilkunastu innych szkół  województwa lubelskiego, noszących imię błogosławionego papieża-Polaka.


 
 
 
 
 
 


Szkolny Konkurs Poezji Jana Pawła (Karola Wojtyły  pt. „Pragnę opisać Kościół – mój Kościół…”

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją i 6-tą rocznicą śmierci patrona naszej szkoły Jana Pawła II odbył się Szkolny Konkurs Poezji Jana Pawła (Karola Wojtyły  pt. „Pragnę opisać Kościół – mój Kościół…” W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV- V

Wyniki konkursu: Komisja w składzie: Mariola Grela , Anna Osiak, Barbara Kowalska nie przyznała pierwszego miejsca

II miejsce zajęła Wiktoria Marzec z kl. V e i egzekwo Mateusz Nowak z kl. IV d

III miejsce Jakub Pokora z kl. IV d

Celem konkursu było zapoznanie uczniów z twórczością Karola Wojtyły (Jana Pawła II) .

 

      
      


Dnia 01.04.2011r. z okazji VI Rocznicy Śmierci Jana Pawła II i zbliżającej się beatyfikacji w naszej szkole odbył się uroczysty Apel przygotowany przez uczniów z  kl. III-VI. Nad całą uroczystością czuwała p. Mariola Grela przy współpracy z panią Izabelą Zdyb. Uczniowie którzy zajęli II i III miejsca w Szkolnym Konkursie Poezji Jana Pawła II, na początku uroczystości odebrali nagrody książkowe. Celem Apelu było ukazanie dzieciom wspaniałej Osoby Jana Pawła II, która jest dla nas wzorem umiłowania Boga, nauki i Ojczyzny. W czasie  Apelu panowała poważna i wzniosła atmosfera. Dzieci z wielkim zaangażowaniem oglądały prezentację o życiu Jana Pawła II, uważnie wsłuchiwały się w dialogi i deklamowane wiersze oraz piękny śpiew szkolnego chóru. Na zakończenie pani wicedyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uroczystości.  

      
      
      
      


„ Wdzięczność wyśpiewam sercem…”

1 maja 2011 r. – data wyniesienia na ołtarze Papieża Jana Pawła II – to bez wątpienia jedna z najradośniejszych chwil w polskiej historii. Z tej okazji społeczność szkoły zaprosiła 28 kwietnia 2011 r. o godz. 20.00 wszystkich, którym bliskie jest życie i nauczanie naszego Patrona na dziedziniec szkoły. Wieczorne  czuwanie pod hasłem „ Wdzięczność wyśpiewam sercem…” przygotowały panie Renata Nowak , Barbara Kowalska i Iza Zdyb przy współudziale uczennic klasy IV a i Ve oraz szkolnego chóru „ Sekret”.  W spotkaniu wzięli udział : ksiądz Wiesław Rosiński, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku, rodzice , mieszkańcy okolicznych bloków oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP 6. Wspólnie, dźwiękami ulubionych pieśni Jana Pawła II , wsłuchując się jeszcze raz w głębię wypowiadanych przez Niego słów, wyraziliśmy Bogu wdzięczność za dar beatyfikacji Papieża – Polaka. Podniosły nastrój tego wieczoru podkreślały biało – żółte elementy strojów, napis „ JP II” wyświetlony - dzięki uprzejmości i zaangażowaniu mieszkańców - w oknach sąsiadującego ze szkołą bloku, lampiony, będące znakiem nadziei i pogodnego oczekiwania na ten historyczny dzień dla Polski i Polaków oraz biało – żółte balony, które wraz z radosnym okrzykiem „Santo Subito” wzniosły się w niebo. Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami w przeddzień beatyfikacji „ wdzięczność wyśpiewali sercem…”


Fotografowała: Danuta Niezgoda

 

      
      
      
 
 
 
 
 
 
      
      
      
  
  
  

„ Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście!”

 
– to tytuł koncertu , który odbył się w przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II , 30 kwietnia 2011 r., w kościele Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku. Organizatorem wydarzenia był Chór Kameralny „ Canticum Canticorum” razem z e szkolnym chórem „ Sekret” . Ten koncert był wyrazem wdzięczności za dar beatyfikacji Papieża Polaka – Patrona naszej szkoły. Z wielkim przeżyciem, a często i łzami w oczach, zgromadzeni słuchali wypowiedzi Jana Pawła II oraz utworów nierozerwalnie związanych z historią Jego Pontyfikatu, wpatrując się w Jego uśmiechnięte, pełne życzliwości i ojcowskiej miłości oblicze. Ojcze Święty – dziękujemy Bogu za dar Twojej beatyfikacji i obiecujemy, że „ Twoje przesłanie w naszych sercach na zawsze zostanie”.


VIII Wojewódzki Konkurs Papieski pt. " Piękno tej ziemi skłania mnie...".

17 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej odbyło się podsumowanie VIII Wojewódzkiego Konkursu Papieskiego pt. " Piękno tej ziemi skłania mnie...". Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch kategoriach tego konkursu: plastycznej i informatycznej. W kategorii plastycznej wśród uczniów klas II - III nagrodę otrzymały Paulina Ślusarz  z klasy II b (opiekun Pani Barbara Oszust) i Paulina Hałabiś z II a (opiekun Pani Marzanna Babisz). Natomiast w kategorii informatyka prezentacja Blanki Zdunek z klasy Vc zdobyła III miejsce (opiekun Pani Elżbieta Wezgraj). Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, a opiekunowie otrzymali podziękowania. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne uczniów tamtejszej szkoły i wspaniała organizacja gospodarzy.  Gratulujemy nagrodzonym koleżankom.

 

      
 
 
  
 
 
  
  
  Zagraj Barkę

18 maja 2011 r. młodzi muzycy instrumentaliści z naszej szkoły pod kierunkiem pani Izabeli Zdyb wzięli udział w pierwszej edycji imprezy Zagraj Barkę, która odbyła się w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kraśniku „na Piaskach” Utwór zagrano po Mszy Świętej o godzinie 18.00. Niestety, nie udało się dokładnie policzyć ilości wykonawców, ale z analizy zdjęcia na schodach, które jednocześnie były sceną, wynika, że grało około 80 osób ze szkół podstawowych nr 1, 2,3,6 i gimnazjum. Po wykonaniu utworu wszyscy wykonawcy udali się na zielony plac za kaplicą, aby przy ognisku komentować wrażenia z premierowego wykonania Barki.


IMG_3129.jpg
 
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

W dniu 18 05 2011r.  uczniowie  Alicja Wilk kl.IVa, Kamil Zagrodzki kl. IV a,Marcin Nastarowicz kl. Vd  i Adam Patrzylas kl. Vd  wzięli udział w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II. Wśród ponad czterdziestoosobowej grupy uczestników zajęli bardzo dobre miejsca. Znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. (opiekun – Barbara Kowalska)


 

 
 
 
 


Dzień Papieskiej Kremówki

To impreza zorganizowana 19 maja 2011 r. na dziedzińcu szkoły, która wpisała się w obchody V Festiwalu Dziedzictwa Jana Pawła II w Kraśniku. Jej inicjatorem była Sekcja Promocji Samorządu Uczniowskiego, reprezentowana przez panią Teresę Belina – Juda  nauczyciela matematyki i panią Izabelę Zdyb – nauczyciela muzyki, przy współudziale wychowawców klas I – VI .  W trakcie imprezy zaprezentowano spektakl poetycko – muzyczny inspirowany życiem i nauczaniem patrona szkoły, błogosławionego Jana Pawła II oraz degustacja papieskich kremówek. Były one  naszym podziękowaniem za nabycie  „ cegiełek”, z których dochód zostanie przeznaczony na zakup schodołazu dla uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych naszej szkoły. Dzięki życzliwości wszystkich uczestników udało się zebrać ponad 900,00 zł. Dziękując za okazane serce zapraszamy na kolejny Dzień Papieskiej Kremówki już za rok.

Fotografowała: Danuta Niezgoda

 

 
    
 
 
    
 

Rajd Papieski 2011

Dzień 21 maja 2011 roku był bardzo gorący, ale nie stanowiło to przeszkody dla wytrwałych piechurów, jakimi okazali się uczniowie naszej szkoły. Grupa 45 osób wyruszyła na „rajd papieski”  spod szkoły o godz. 9.00,  gdzie pan poseł Jarosław Stawiarski przekazał swoje słowa pochwały i otuchy za wytrwałość na szlaku. Po dotarciu na miejsce nad zalew  kraśnicki,  dzieci rozpoczęły gry i zabawy na piasku. W tym czasie dorośli uczestnicy przygotowali kiełbaski na grillu dla zmęczonych i zgłodniałych. Po miłym spędzeniu czasu nad wodą wszyscy z uśmiechem na twarzy wrócili do domów.

Fotografowała: Danuta Niezgoda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
      
      Zespół „ Sekret” w ostatnich dniach po raz kolejny odniósł wielki sukces, tym razem na szczeblu ogólnopolskim.

W dniu 21 maja 2011 r. na V Festiwalu Pieśni Papieskiej organizowanym w ramach Festiwalu Dziedzictwa Jana Pawła II  grupa w składzie: Aleksandra Duda, Anna Pokora, Wiktoria Marzec, Wiktoria Biała, Dominika Zdyb, Karolina Michalczyk  i Julia Wieczorek prowadzona przez panią Izabelę Zdyb zdobyła zaszczytne wyróżnienie, a tym samym znalazła się w gronie 10 laureatów .

Autorom sukcesu składamy serdeczne gratulacje!!!

 papa2.jpg


Zespół Wokalny „ Sekret” na Muzycznej Liście FDJP2 !!!

V Ogólnopolski  Festiwal Pieśni Papieskiej zakończył się dla zespołu „Sekret” nie tylko sukcesem w postaci wyróżnienia w kategorii dziecięcej. Utwór „Tłumy serc” znalazł się również na muzycznej playliście Festiwalu Dziedzictwa Jana Pawła II. Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji Dziedzictwa Jana Pawła II i oddania głosów na nasz zespół.

http://www.festiwal.djp2.pl


 fdjp2.jpg
 

5.X.2011r. odbyła się na Jasnej Górze w Częstochowie XI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II. Po raz pierwszy uczestniczyli w niej reprezentanci  naszej szkoły. Oprócz pocztu sztandarowego uczestnikami pielgrzymki byli uczniowie, którzy w ubiegłym roku szkolnym brali udział w konkursach papieskich pod opieką p. B.Kowalskiej i B.Wilk. Na Jasnej Górze stawili się przedstawiciele 450 szkół noszących imię Jana Pawła II z całej Polski oraz z Litwy. Nasza delegacja liczyła 15 osób, a w  najliczniejszej  delegacji uczestniczyło 252 uczniów . Podczas Mszy św. na  jasnogórskich błoniach  została przyjęta do Rodziny szkoła budowana przez polskich misjonarzy w Togo w Afryce, a także odczytano telegram uczestników  do Ojca św. Benedykta XVI.
     
     


24 października 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraśniku miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość – Dzień Patrona Szkoły. O godzinie 9.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza św. dziękczynna za dar Patrona Szkoły oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla społeczności szkolnej i rodziców dzieci. Młodzież zadbała o oprawę Mszy św. Zebrani goście i społeczność szkolna na zakończenie obejrzeli przygotowany przez p. Mariolę Grelę i p. Izabelę Zdyb oraz młodzież z kl. VIa, piękny montaż słowno – muzyczny poświęcony Papieżowi Polakowi.  Na początku montażu można było obejrzeć projekcję krótkiego filmu z ostatnich lat Pontyfikatu Jana Pawła II, wsłuchać się w słowa nauk papieskich. Serca słuchaczy poruszały też piosenki religijne w wykonaniu chóru szkolnego  przeplatające teksty poetyckie wypowiadane przez uczniów, ukazujące Ojca Świętego jako mistrza i niedościgły wzór do naśladowania. Po zakończeniu uroczystości kościelnych wszyscy udali się w uroczystym pochodzie przed budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II. W czasie części oficjalnej  zabrał głos dyrektor szkoły p. Wojciech Stopa przywitał przybyłych gości. Następnie pod pomnikiem Jana Pawła II przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i rodziców złożyli kwiaty jako symbol pamięci, wdzięczności i czci wobec Wielkiego Rodaka oraz zapalili znicz. Po odśpiewaniu hymnu szkoły, goście, rodzice i dzieci zostali zaproszeni do ułożenia serca z kwiatów. Na zakończenie części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do budynku szkoły na dalszą część uroczystości. W dolnym korytarzu naszej szkoły można było obejrzeć prace dzieci na temat osoby Jana Pawła II. Dzieci z klas I-III udały się na konkurs plastyczny pt. „ Portret papieża Jana Pawła II”, a kl. IV- VI na konkurs literacki pt. „ Spotkanie z poezją Jana Pawła II”. Pozostałe dzieci obejrzały projekcje filmu i prezentacje o papieżu. Spotkaniu w sali gimnastycznej towarzyszyła miła atmosfera. Dzieci z radością i wielkim entuzjazmem śpiewały ulubione piosenki Jana Pawła II. Dzień 24 października pozostanie na długo w pamięci uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Jest nam niezmiernie miło, że tak wielu gości zechciało w tym dniu, razem z nami oddać cześć błogosławionemu Ojcu Świętemu. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, za ciepłe słowa skierowane do uczniów, wiarę w to, że młodzi ludzie kroczyć będą drogą wytyczoną przez ich Mistrza i zasłużą na miano Jego naśladowcy.  Wierzymy, że Patron Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 – błogosławiony Jan Paweł II – będzie wspierał nas na drodze do świętości, a my sprostamy temu niełatwemu zadaniu.

Nad całością uroczystości czuwała p. Mariola Grela i p. Izabela Zdyb. W tym miejscu serdeczne podziękowanie za pomoc kieruje również do p. wicedyrektor J. Kędziory, p. M. Żuber, p. I. Tomali, p. B. Kowalskiej, p. J. Cybulak, p. E. Wezgraj, p. A. Osiak, p. K. Handenrajch i wielu innym życzliwych osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia Dnia Patrona Szkoły.

Z okazji Dnia Patrona  w naszej szkole odbyły się również konkursy sprawnościowe o Puchar Patrona Szkoły, które zorganizowała p. Katarzyna Handenrajch i nauczyciele wychowania fizycznego. Z tej samej okazji p. Paweł Szymański oraz p. Joanna Cybulak zredagowali gazetkę szkolną na temat osoby Jana Pawła II, która została rozdana dzieciom w Dniu Patrona.

Fotografowała: Danuta Niezgoda
     
     


Rajd papieski 2011

Dnia 22 października 2011r. odbył się Rajd Papieski, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie Aktywna Integracja, działające przy Szkole Podstawowej nr 6. Był to pierwszy z cyklu rajdów, które odbywać się będą w roku szkolnym 2011/2012. Pogoda dopisała. Dzieci pokonały trasę od szkoły do zalewu i z powrotem. Nad zalewem uczestnicy rajdu wzmocnili się przygotowanym posiłkiem, "porozmawiali" ze znajomym łabędziem i z uśmiechem na twarzy wrócili do domów.

      
      
      
   
   


Apel "Nie lękajcie się świętości"

Papież Jan Paweł II- nasz Patron fascynował ludzi na całym świecie swoją niezwykłą osobowością. Każdy, kto mógł się z nim spotkać, odczuwał promieniowanie dobra i świętości .On sam mówił: ,,Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”. Pod takim też tytułem ,,Nie lękajcie się świętości”, dnia 18 04 2012, uczniowie kl.Va , pod kierunkiem pani Barbary Kowalskiej, przygotowały uroczysty apel. Głównym jego celem było przybliżenie dzieciom papieskiego przesłania o prawdziwych wartościach i świętości życia, Widzowie mieli okazję poznać sylwetki kilkorga świętych, których On sam beatyfikował i kanonizował. Występ uświetnił piękny śpiew chóru szkolnego pod kierunkiem pani Izabeli Zdyb. Uczniowie znakomicie prezentowali się w przygotowanych przez siebie kostiumach. Występ młodych ,szkolnych aktorów wzbudził duże zainteresowanie wśród widzów, wzbogacając nie tylko ich wiedzę o Patronie naszej szkoły i Jego nauczaniu, ale także dostarczając im chwil pełnych wzruszeń. Apel obejrzeli uczniowie klas I-VI, Dyrekcja naszej szkoły i nauczyciele. Wierzymy też, że nasz Patron błogosławiony Jan Paweł II – będzie nam pomagał w drodze do świętości, a my doskonale wykonamy to zadanie.


     
     
     
   
  

„ Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście!”

„ Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście!” – to tytuł koncertu , który odbył się 1 maja w  kościele pw. św. Józefa w Kraśniku, w I rocznicę beatyfikacji Ojca Świętego, Jana Pawła II. Organizatorami wydarzenia były kraśnickie chóry pod dyrekcją Izabeli Zdyb: Chór Kameralny „ Canticum Canticorum” i dziecięcy chór „ Sekret” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku. Do udziału w koncercie zaproszono również chór parafii św. Józefa oraz dzieci z klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kraśniku. Z wielkim przeżyciem, a często i łzami w oczach, zgromadzeni słuchali fragmentów wypowiedzi Jana Pawła II oraz utworów muzycznych nierozerwalnie związanych z historią Jego Pontyfikatu. Mamy nadzieję, że ten monumentalny koncert, w którym na scenie pojawiło się  przeszło 80 wykonawców, na długo pozostanie w pamięci słuchaczy..

Zagraj Barkę

1 maja 2012 r. młodzi muzycy instrumentaliści z naszej szkoły już po raz drugi wzięli udział w spotkaniu Zagraj Barkę, które odbyło się w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kraśniku „na Piaskach” Utwór zagrano po Mszy Świętej o godzinie 18.00. Niestety, nie udało się dokładnie policzyć wykonawców, ale z analizy zdjęcia na schodach, które jednocześnie były sceną, wynika, że grało około 80 osób ze szkół podstawowych i gimnazjum naszego miasta. Po wykonaniu utworu wszyscy wykonawcy udali się na zielony plac za kaplicą, aby przy ognisku komentować wrażenia z  kolejnego już spotkania „ Zagraj Barkę”.Zjazd szkól im. Jana Pawła II

9 maja 2012 w Chełmie obchodziliśmy jubileusz pięciolecia powołania przez Arcybiskupa Lubelskiego Józefa Życińskiego Rodziny Szkół Imienia Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Spotkanie z przedstawicielami władz kościelnych, wojewódzkich i miejskich oraz nauczycielami i uczniami placówek noszących zaszczytne imię Papieża Polaka miało na celu poszukiwanie nowych form przekazu dziedzictwa Błogosławionego Sługi Bożego Jana Pawła II i dzielenie się doświadczeniami wychowawczymi. Delegacja z ''szóstki",wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w tych uroczystościach. Uczniowie pod opieką p. Barbary Wilk i p. Barbary Kowalskiej godnie reprezentowali naszą szkołę podczas Mszy św. w Bazylice NMP i podczas uroczystości w Gimnazjum nr 1 w Chełmie.
     
      
      

Konkurs "Nie lękajcie się świętości"

W dniu 17 maja 2012r. uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w  IX Konkursie o Papieżu Janie Pawle II  pod hasłem „Nie lękajcie się świętości” ,zorganizowanym w Łęcznej dla szkół  woj. lubelskiego noszących imię Jana Pawła II. Celem konkursu było przybliżenie uczniom świętości Wielkiego Polaka, odważnego świadka wiary i Ewangelii. W tym dniu odbyły się  zmagania konkursowe w kategorii wiedzy i recytacji, a także podsumowanie konkursu w  kategorii plastycznej i multimedialnej. Po programie artystycznym i Modlitwie Anioł Pański odbyło się  wręczenie nagród laureatom i uczniom wyróżnionym. Na uroczystość przybyły władze miasta i powiatu. Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w różnych kategoriach konkursowych.

Kategoria multimedialna:
Joanna  
Witkowska kl. VIe - I miejsce -opiekun Elżbieta Wezgraj
Kategoria plastyka :
Patrycja Babut kl. III b  – II miejsce- opiekun Barbara Oszust
Katarzyna Steć  kl. V a - wyróżnienie - opiekun Barbara Kowalska
Kategoria wiedza:
Marcin Nastarowicz kl. VI d  -wyróżnienie - opiekun Barbara Kowalska
Wszyscy  uczestnicy otrzymali dyplomy,  książki i pamiątkowe znaczki.


29 maja 2012 r. o godz. 19.00 na dziedzińcu  szkoły już po raz drugi odbył się Dzień Papieskiej Kremówki. Impreza ta miała na celu przybliżenie społeczności lokalnej postaci Patrona Szkoły – jego życia i nauczania, a dopełnieniem była degustacja „ papieskich” kremówek. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Lubelski Kurator Oświaty pan Krzysztof Babisz, Burmistrz Miasta Kraśnik  pan Mirosław Włodarczyk. Wśród gości znaleźli się także: Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 6 pan Hubert Trukan, dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice, dziadkowie oraz wielu uczniów. Zebrani obejrzeli spektakl poetycko – muzyczny” Droga do świętości”, przybliżający sylwetki świętych i błogosławionych, których na ołtarze wyniósł Jan Paweł II. Wraz z kremówką można było nabyć „cegiełki”. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na ufundowanie płaskorzeźby z wizerunkiem Jana Pawła II, która będzie zdobić wnętrze szkoły. Wyjątkowego charakteru tej wieczornicy nadało wypuszczenie  gołębi – symbolu duchowej więzi społeczności szkoły z jej Patronem - które wzbiły się w niebo z rąk Burmistrza Miasta Kraśnik i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i wsparli akcję charytatywną, a na kolejny Dzień Papieskiej Kremówki zapraszamy już za rok.

 

      
      
      
      
     
 1_55.jpg

2 kwietnia 2005 roku pozostanie dla nas, Polaków, na zawsze ważną datą. W tym dniu odszedł do domu Ojca Papież Jan Paweł II - Patron naszej szkoły. Wielki w swojej dobroci, prostocie serca, świętości życia – w swoim człowieczeństwie. Tę wielkość naszego Rodaka przypomnieli nam i przedstawili uczniowie kl. Vb w przygotowanym apelu z okazji ósmej rocznicy Jego śmierci, pod kierunkiem p. B. Kowalskiej i p. E. Tyc Oprawę muzyczną przygotowała p. I. Zdyb, dekorację wykonała p. M. Żuber. Dzięki nim na nowo wybrzmiało wezwanie Jana Pawła II, które skierował do nas na progu swego pontyfikatu: „Nie lękajcie się! Trwajcie mocni w wierze!”, ,,Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Na zakończenie wszyscy razem odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły.


15 kwietnia 2013 roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poezji Papieża Jana Pawła II. Uczestniczyli w nim  uczniowie z klas IV-VI. Głównym zamysłem konkursu było upowszechnianie wiedzy o życiu i nauczaniu Wielkiego Polaka oraz  zachęcanie uczniów do zgłębienia  dziedzictwa jakie nam pozostawił. Jan Paweł II  bardzo kochał poezję. Towarzyszyła mu ona przez całe życie. Cieszymy się, że ten wielki dorobek naszego patrona wzbudza żywe zainteresowanie uczniów.

A oto laureaci konkursu :

I Miejsce – Martyna Rynkowska –     kl.VIa

II Miejsce-  Weronika Trynkiewicz-   kl.VIa

III Miejsce- Katarzyna Steć-              kl.VIa

 Wyróżnienia:

Bnyamin Nicol-    kl.  VIa

Marta Korniak     kl.- Va

Zuzanna Szwedo kl.- Vb

      
      
      

16 maja 2013 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach odbył się VI Zjazd Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Metropolita Lubelski - JE abp dr hab. Stanisław Budzik, Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz, Burmistrz Miasta Bełżyce – Ryszard Góra. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Bełżycach , której przewodniczył JE ks. bp Mieczysław Cisło. Po zakończonej modlitwie, w uroczystym przemarszu ulicami Bełżyc, delegacje szkół, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, dyrekcja i uczniowie udali się do budynku CKFiS, aby tam kontynuować spotkanie. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu Rodziny Szkół Jana Pawła II dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach Zbigniew Dyguś powitał zaproszonych gości i podziękował za przybycie. Swoim wystąpieniem uroczystość uświetnili Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Lubelski Kurator Oświaty – Krzysztof Babisz i ks. dr Ryszard Lis. Kolejnym punktem programu było podsumowanie konkursu „Jan Paweł II – Święty uśmiechnięty” i wręczenie nagród laureatom. Dyrektorzy zaproszonych szkół odebrali pamiątkowe statuetki sowy – alegorię mądrości, nawiązujące do logo naszej szkoły. Podczas trwania uroczystości można było wysłuchać piosenek w wykonaniu szkolnego chóru ”Gaudeamus”, a także obejrzeć układy taneczne w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej. Uroczystości zakończyły się widowiskiem poetycko-muzycznym pt. „Moi przyjaciele” przygotowanym przez uczniów gimnazjum.

 www.jpg
fotogaleria z uroczystości

17 maja  w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II  w Łęcznej odbyło się podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Papieskiego pod hasłem „ Bądźcie światłem i solą tej ziemi”. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem biskupa Stanisława Budzika oraz kuratora lubelskiego p. Krzysztofa Babisza i  miał 4 kategorie : wiedza, poezja, recytacja i plastyka. Uczniowie naszej szkoły brali udział w 3. kategoriach i we wszystkich osiągnęli sukcesy:

Angelika Więcławska  ,kl IV b – wyróżnienie , kat. wiedza klasy IV – VI,
Martyna Rynkowska, kl VI a  - III miejsce , kat. recytacja, klasy IV – VI
Martyna Piskór, kl 0 – nagroda , kat. plastyka ,kl 0 – I
Wiktoria Płecha , kl 0 – nagroda, kat. plastyka, kl 0 – I
Julia Furmańczuk , kl I a – nagroda, kat. plastyka , kl 0 –I
Aleksandra Staroch, kl Ia – nagroda, kat. plastyka, kl 0 – I

Wszyscy laureaci odebrali  w Łęcznej nagrody rzeczowe i dyplomy, a  wszyscy uczestnicy konkursu i przygotowujący ich nauczyciele otrzymali zaproszenie do udziału w przyszłorocznej edycji .

 pap1.jpg
 pap2__moje3_.jpg
 pap3__moje3_.jpg
 pap4__moje3_.jpg
 pap5__moje3_.jpg

Dzień Papieskiej Kremówki 2013


W dniu 10 października 2013 r. uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym i nauczycielami uczestniczyli w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. błogosławionego Jana Pawła II w Częstochowie na Jasnej Górze.

Organizatorem dorocznej pielgrzymki był Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu. W tym roku naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów z kl. VI oraz ich opiekunowie: p. Iwona Tomala i p. Barbara Kowalska.

Spotkanie rozpoczęło się już w środę, 9 października o godz. 20.00. Wierni zgromadzili się na wieczornej modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim, którego rozważania poprowadził bp Henryk Tomasik. 10 października tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych zgromadziło się pod Jasnogórskim Szczytem, gdzie o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem 398 pocztów sztandarowych. Na doroczne spotkanie modlitewne przybyli księża, rektorzy, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci oraz dzieci i młodzież szkół, noszących imię bł. papieża Jana Pawła II – łącznie 17,5 tys. z całej Polski. Tegoroczna pielgrzymka miała szczególny wymiar, ponieważ Rodzina Szkół im. Jana Pawła II obchodzi 15-lecie istnienia. Jasnogórskiemu spotkaniu towarzyszyły relikwie bł. Jana Pawła II.

Pielgrzymów powitał podprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. Homilię wygłosił bp Henryk Tomasik - duszpasterz szkół, którym patronuje Jan Paweł II. Prosił on młodych ludzi o dawanie świadectwa wiary wśród kolegów i bliskich. Apelował do uczniów, aby od patrona swoich szkół uczyli się zawierzenia Bogu i Maryi. Na zakończenie Eucharystii został odczytany Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej. Młodzi pielgrzymi wysłali też specjalny telegram do papieża Franciszka, a jeden z uczniów w mieniu wszystkich zgromadzonych odczytał modlitwę do bł. Jana Pawła II.

Pielgrzymi dziękowali za zapowiedź kanonizacji Jana Pawła II, która ma mieć miejsce 27 kwietnia 2014 r. Podczas uroczystości kustosz Centrum Jana Pawła II w Krakowie, ks. Jan Kabziński, przekazał Rodzinie Szkół relikwie błogosławionego papieża, dar metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Podczas przekazywania relikwii uczniowie odśpiewali hymn Rodziny Szkół JP II. Zostaną one na stałe umieszczone w radomskim seminarium. W przyszłości odwiedzą parafie, w których działają szkoły noszące imię Jana Pawła II.

„Jan Paweł II jest dla was wzorem, jak trzeba żyć, aby osiągnąć świętość, którą On osiągnął” – przypomniał uczniom ks. Jan Kabziński.

Imię zmarłego przed ośmioma laty papieża nosi w Polsce ponad 1200 szkół, w których uczy się ok. 300 000 dzieci i młodzieży. Papież patronuje też placówkom spoza Polski, m.in. na Litwie, w Niemczech, Australii i Stanach Zjednoczonych. Polskie szkoły współpracują ze sobą w ramach powołanej przed 15 laty Rodziny Szkół im. bł. Jana Pawła II. Na Jasną Górę przyjechali też goście z zagranicy

,,Czuwający’’ nad uroczystością Jan Paweł II zadbał o piękną pogodę. Słońce ogrzewało wszystkich zebranych i dodawało blasku tej wspaniałej uroczystości. Uważamy, że ta uroczystość była dla naszej szkolnej społeczności bardzo ważna. Przypominała nam, że chodzenie do szkoły im. Jana Pawła II jest bardzo zobowiązujące. Powinniśmy na co dzień pamiętać o Jego nauce, Jego postawach i o tym, czego uczył nas świadectwem  swojego niełatwego życia. Pamiętamy Jego słynne słowa: ,,Musicie od siebie wymagać , nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Niech one towarzyszą nam na zawsze w każdym dniu życia.
 
 
  
 

Wtorek 22 października był dla całej społeczności kraśnickiej „szóstki” dniem szczególnym. W sposób uroczysty wspominano patrona szkoły, błogosławionego Jana Pawła II.

Uczniowie nie mieli tego dnia lekcji. Przystąpili natomiast do wykonania zadania plastycznego – mieli przygotować collage wokół rysunku postaci Karola Wojtyły. Piękne prace zawisły na tablicach ekspozycyjnych w salach lekcyjnych. Później uczniowie wszystkich klas zgromadzili się na boisku szkolnym i uroczystym przemarszem ulicami miasta wyruszyli do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej. Tam wzięli udział w mszy świętej, której motywem przewodnim były nauki Papieża-Polaka kierowane do nich – młodych ludzi. Po powrocie do szkoły złożono dwie wiązanki pod pomnikiem Jana Pawła II. Pierwszą złożył burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk, drugą – delegacja uczniów „szóstki”. Potem w sali gimnastycznej uczniowie i zaproszeni goście, wśród których oprócz burmistrza miasta nie zabrakło dyrektorów miejskich placówek oświatowych, obejrzeli piękne przedstawienie obrazujące życie małego Lolka, późniejszego papieża Jana Pawła II. Inscenizacja uczyła widzów, że trzeba pracować nad sobą, tak, jak czynił to mały Karol. Było więc mądrze i ciekawie – ten dzień uczniowie SP nr 6 zapamiętają z pewnością na długo.

tekst Paweł Szymański  
      

 


  
   
8 kwietnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku było gospodarzem i współorganizatorem konferencji naukowej „Dziedzictwo Jana Pawła II Przesłanie dla Polski". Sympozjum zorganizowano we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku i Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Wśród prelegentów było wielu wykładowców KUL i innych polskich uczelni. Nasz szkolny zespół wokalno – instrumentalny pod kierunkiem p. Izabeli Zdyb został zaproszony przez organizatorów z koncertem utworów o tematyce poświęconej Janowi Pawłowi II. Występ dziewcząt z  „ Sekretu” spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem zacnej i licznie zgromadzonej publiczności.

 iza.jpg

W podziękowaniu dla św. Jana Pawła II

W sobotni wieczór w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej, w przeddzień kanonizacji Jana Pawła II, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 pod kierunkiem swoich nauczycieli oddali hołd patronowi szkoły. Po zakończeniu mszy świętej o godzinie 18 uczniowie klasy VIb zaprezentowali kraśniczanom przedstawienie pt. „Lolek z ciszy niepokalanej”, które przybliżyło widzom dzieciństwo przyszłego papieża. Przedstawienie wzbogacone było warstwą muzyczną – piosenkami związanymi z Janem Pawłem II oraz wizualną – prezentacją multimedialną. Uczniowie „szóstki” przygotowywali się pod kierunkiem pań Renaty Nowak, Izabeli Zdyb i Barbary Kowalskiej. Widzowie nie szczędzili małym artystom zasłużonych braw, za ogromne serce i zaangażowanie dziękował również proboszcz parafii ks. Wiesław Rosiński.

 

 1398533202679.jpg

We wtorkowy wieczór natomiast przed budynkiem szkoły zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Wśród nich burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk i jego zastępca Jarosław Stawiarski. Powodem przybycia była cykliczna impreza pod nazwą „ Dzień Papieskiej Kremówki”. Przypomniano słowa św. Jana Pawła skierowane do młodych, zaśpiewano jego ulubioną pieśń – „Barkę”. Uczniowie stworzyli łańcuch próśb i podziękowań skierowanych do swojego patrona, który zawisł później w budynku szkolnym. – Już zjedliśmy jedną kremówkę, tę duchową – powiedział po zakończeniu części artystycznej burmistrz Włodarczyk. Chwilę później wraz z dyrektorem SP 6 Wojciechem Stopą zaprosili zebranych na tę słodką kremówkę, ulubione ciastko Karola Wojtyły. Przy okazji zbierano datki na potrzeby niepełnosprawnej uczennicy „szóstki”. Idąc po kremówkę, można było obejrzeć na dolnym korytarzu wystawę prac uczniowskich poświęconych patronowi szkoły.

  
 
 
  

fot. D. Niezgoda

 

Dnia 21.05.2014r. w lubelskim Gimnazjum nr.15 im. Jana Pawła II odbyły się uroczyści : VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W uroczystościach wzięła udział nasza szkoła. Delegacja na czele z p. dyrektorem W. Stopą dotarła do Lublina na godz. 9.00. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, której przewodniczył Bp. Artur Miziński. Po zakończeniu Mszy św. zaproszeni goście , dyrektorzy szkół im .Jana Pawła II wraz z pocztami sztandarowymi udali się do gimnazjum na drugą część uroczystości, na której dyrektor szkoły p. Adamem Szymalą przywitał obecnych gości oraz przedstawił działania nauczycieli, uczniów, ich sukcesy w związku z osobą Jana Pawła II. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. Nagrodzeni uczniowie z województwa lubelskiego wyrecytowali i odśpiewali poezję Jana Pawła II. Następnie pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka wręczyła zwycięzcom XI Lubelskiego Spotkania z Religijną Piosenką i Poezją Jana Pawła II wyróżnienia i nagrody. Nasza szkoła odniosła podwójny sukces w obydwu kategoriach: poezji i piosence. Wyróżnienie za recytację otrzymała Martyna Kasza z kl. IV c, a III nagrodę w kategorii śpiew otrzymał chór Sekret . Martynkę Kaszę przygotowywała do konkursu p. M. Grela , a chór Sekret p. I. Zdyb. Wręczenie nagród odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze(co widać na zdjęciach). Po zakończeniu wręczenia nagród wszyscy goście ,dyrektorzy szkół oraz uczniowie zaproszeni zostali na uroczysty posiłek. Po posiłku nasi uczniowie zwiedzili salę poświęconą pamięci Jana Pawła II oraz wysłuchali opowieści związanej z osobą Jana Pawła II.

http://www.gimnazjum15.lublin.pl/galerie/

  

KONKURS: „SŁOWA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, KTÓRE NOSZĘ W SERCU”

13 października został rozstrzygnięty konkurs: „Słowa świętego Jana Pawła II, które noszę w sercu”, zorganizowany przez bibliotekę szkolną z okazji Dnia Patrona Szkoły. Celem konkursu było przybliżenie nauki wielkiego naszego rodaka – świętego Jana Pawła II.
W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas 4-6. Podsumowanie konkursu, losowanie głównej nagrody przez nauczycielkę religii - p. Barbarę Kowalską oraz rozdanie nagród pocieszenia nastąpiło w bibliotece.

Nagrodę –  książkę „Chłopiec z Wadowic” otrzymał Kamil Nowak, uczeń klasy VI b.

Wszyscy uczestnicy otrzymali obrazki ze świętym Janem Pawłem II, widokówki z sentencjami oraz słodycze. Nagrody zostały ufundowane z funduszy bibliotecznych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał ocenę celującą z religii.

Gratulacje dla zwycięzcy oraz podziękowania dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie.

Myślę, że udział w tym konkursie pozwoli uczniom zapamiętać kilkanaście ważnych przesłań naszego świętego Patrona. Oto jedno z nich:

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja.
Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie,
że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie!”.
Częstochowa, 18 czerwca 1983: Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży

NOŚMY W SERCU SŁOWA JANA PAWŁA II, JEGO NAUKĘ ORAZ JEGO MIŁOŚĆ.

     
     

Czwartek 16 października 2014r. był w Szkole Podstawowej nr 6 dniem szczególnym. Rano odbyły się uroczystości Dnia Patrona, św. Jana Pawła II.
Przed godziną dziesiątą na boisku szkolnym zgromadzili się uczniowie „szóstki” i grono pedagogiczne. Przemaszerowali ulicami Kraśnika do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej, aby wziąć udział w uroczystej mszy św., którą celebrował proboszcz Wiesław Rosiński. Przypomniał zgromadzonym o ogromnej dumie, a jednocześnie odpowiedzialności z posiadania tak wspaniałego patrona. Potem część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy IVb. Po powrocie ustawiono się przed wejściem do szkoły. W obecności burmistrza Kraśnika Mirosława Włodarczyka uroczyście otworzony został Zakątek Papieski – miejsce przyszkolne, gdzie można chwilę odpocząć na ławeczce, ale również podziwiać stojące tam cztery rzeźby. To prezent od miasta, pamiątka po kwietniowym plenerze rzeźbiarskim, podczas którego artyści z całej Polski tworzyli z drzewa lipowego sylwetki Jana Pawła II.

P.S.
 
 
  
  
  
 
   
     
fot. D.Niezgoda


18 maja 2015 r. młodzi muzycy instrumentaliści z „Szóstki” już po raz piąty wzięli udział w spotkaniu Zagraj Barkę, które odbyło się w Parku im. Jana Pawła II w dniu urodzin wielkiego Polaka. Utwór zagrali uczniowie reprezentujący wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja naszego miasta. Po wykonaniu „Barki” na wykonawców czekała słodka nagroda – papieska kremówka.

   

28.04.2015r. o godz.10.00 w Publicznym Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II odbył się Konkurs Poezji Jana Pawła II i Religijnej Piosenki Poetyckiej pt. „O Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuje…”. W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowała Kasza Martyna z kl. V c przygotowana przez p. Mariolę Grelę. Martynka recytowała wiersz Jana Pawła II pt. „ Pieśń o słońcu niewyczerpanym” i mimo dużej liczby wykonawców otrzymała wyróżnienie.

18.05.2015r.w dniu urodzin św. Jana Pawła II w wyżej wymienionym gimnazjum odbył się Koncert Laureatów oraz podsumowanie XII Lubelskich Spotkań z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką. Po Koncercie Laureatów zostały wręczone dzieciom dyplomy i nagrody. Martynce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 ada__13_.jpg

„Po maturze chodziliśmy na kremówki…” Te słowa Jana Pawła II, patrona SP 6,  już po raz piąty można było usłyszeć na dziedzińcu szkoły. 10 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 odbyła się kolejna edycja „ Dnia Papieskiej Kremówki” .W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca  Burmistrza Miasta Kraśnik pani Marzena Pomykalska, Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 6 pan Hubert Trukan, dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice, dziadkowie oraz wielu uczniów. Zebrani obejrzeli spektakl poetycko – muzyczny przybliżający postać Świętego Jana Pawła II, po raz kolejny mieli okazję wsłuchiwać się w nauczanie papieża Polaka i rozważać sens Jego słów. Na zakończenie pan dyrektor Wojciech Stopa zaprosił wszystkich na degustację kremówek. Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i wsparli akcję charytatywną, a na kolejny Dzień Papieskiej Kremówki zapraszamy już za rok.

Dnia 16.10.2015r. w Lublinie w Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II zostały wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu plastycznego i literackiego. Konkurs  literacki odbył się pod hasłem „Szukałem Was, a teraz to Wy mnie znaleźliście”. Są to słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży. W tym konkursie nagrodzone zostały dwie uczennice ze szkoły podstawowej, w tym uczennica naszej szkoły Nikola Burak z kl. V c (opiekun- Mariola Grela).  Wyróżnienia w tej kategorii otrzymało troje uczniów. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali również uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrody zostały wręczone przez dyrektora Gimnazjum nr15 im. Jana Pawła II pana Adama Szymala podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Papieskiego. Jak zwykle zostaliśmy przyjęci bardzo miło i czuliśmy się jak w prawdziwej rodzinie Szkół im. Jana Pawła II. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem a następnie pan dyrektor zaprosił przybyłych gości do sali Jana Pawła II. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oglądali zdjęcia i pamiątki związane z patronem szkoły. Nikoli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      
     

„Zagraj Barkę”

Już po raz szósty, 18 maja 2016 r., uczniowie „Szóstki” współtworzyli miejską imprezę pod hasłem „ Zagraj Barkę”. W dzień urodzin Papieża – Polaka, w parku im. Jana Pawła II, wspólnie z koleżankami i kolegami z innych kraśnickich szkół wykonali ulubioną pieśń naszego Świętego Patrona. Na zakończenie nie mogło też zabraknąć tradycyjnej papieskiej kremówki. W tegorocznej edycji zagrali:

 1. Piotr Buwaj 1c
 2. Oliwia Wiślińska 4b
 3. Julia Świąder 4b
 4. Natalia Latos 5b
 5. Izabela Suchanek 5b
 6. Amelia Kulpa 5b
 7. Sara Łukasik 5b
 8. Julia Tomaszewska 5b
 9. Nina Janik 5b
 10. Emilia Potasiewicz 5b
 11. Martyna Kurzyna 5b
 12. Wiktoria Wezgraj 5b
 13. Aleksandra Bis 5b
 14. Julia Witek 5b
 15. Filip Rostek 5b
 16. Mikołaj Buwaj 5c
 17. Kamil Góras 5c
 18. Jan Kutyła 5c
 19. Marek Miśkiewicz 5c
 20. Aniela Chruściel 6b
 21. Martyna Kasza 6c
    
   

VI Dzień Papieskiej Kremówki

8 czerwca 2016 r. na dziedzińcu szkoły już po raz szósty odbył się Dzień Papieskiej Kremówki. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Kraśnik pan Mirosław Włodarczyk, Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 6 pan Hubert Trukan, dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice, dziadkowie oraz wielu uczniów. Zebrani obejrzeli spektakl poetycko – muzyczny inspirowany życiem i nauczaniem patrona szkoły, Świętego Jana Pawła II. Na zakończenie wszyscy tradycyjnie mogli poznać smak papieskich kremówek. Były one podziękowaniem za nabycie „cegiełek”, z których dochód zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych naszej szkoły. Dziękując za życzliwe wsparcie akcji charytatywnej i okazane serce zapraszamy na kolejny Dzień Papieskiej Kremówki już za rok.


    
    
     
    
  
   

„Bogu dziękujcie! Ducha nie gaście!”.

Hasło przewodnie pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny z 1991 r., stało się mottem koncertu połączonych chórów: dziecięcego „Sekret” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku oraz Chóru Kameralnego „Canticum Canticorum” z Kościoła Rektoralnego pod wezwaniem Ducha Św. Oba zespoły zaśpiewały pod wspólną batutą Izabeli Zdyb. Wydarzenie miało miejsce 23 października 2016 r., dzień po liturgicznym wspomnieniu Świętego Jana Pawła II. Licznie zgromadzeni słuchacze mogli na nowo odkryć głębię słów Wielkiego Polaka i rozkoszować się pięknem wykonywanych utworów muzycznych. Realizacja zadania była współfinansowana ze środków w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik.

   

2 kwietnia 2017 r., w rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II, piękne wnętrze Kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku wypełniły dźwięki „Pieśni pełnych Ducha” w wykonaniu połączonych chórów: dziecięcego „Sekret” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku oraz Chóru Kameralnego „Canticum Canticorum” z Kościoła Rektoralnego pod wezwaniem Ducha Św. Oba zespoły zaśpiewały pod wspólną batutą Izabeli Zdyb. Koncert wywarł duże wrażenie na licznie zgromadzonych słuchaczach, bo w oczach wielu pojawiły się łzy wzruszenia. Po zakończeniu wszyscy wykonawcy otrzymali słodkie upominki, których zakup był współfinansowany ze środków w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik.

    
   

Na początku kwietnia 2017 roku został rozstrzygnięty Konkurs plastyczno – multimedialny pt. „Boża obecność w przyrodzie”- „Jan Paweł II-miłośnik gór i przyrody”.

Dzieci z kl. I-III wykonywały album a uczniowie kl. IV- VI przygotowywały prezentację multimedialną.

W szkolnym konkursie plastycznym nagrody otrzymali:

I miejsce – Danylo Kozak kl. IIb

II miejsce - Zuzanna Tomaszewska kl. IIIa

III miejsce - Natalia Widomska kl. IId

Wyróżnienie – Daria Bącal kl. Ib

Wyróżnienie – Milena Sobiesiak kl. IIIa

Nagrodę za konkurs multimedialny otrzymała Aniela Żuber kl. IVa

Nad całością konkursu czuwała p. Mariola Grela.

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Najlepsze prace zostały wysłane do Lublina na Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Multimedialny.

Pt. „Jan Paweł II- miłośnik gór i przyrody”. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał uczeń naszej szkoły Danylo Kozak z kl. IIb. Dziękujemy za piękną pracę i życzymy Danielowi dalszych sukcesów.

   

W 2000 r. Patron naszej szkoły, Jan Paweł II, ustanowił dla Kościoła Święto Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji, w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia 2017 r., piękne wnętrza Świątyni pw. Ducha Św. wypełniły głębokie, pełne Bożego Ducha słowa Ojca Świętego oraz najpiękniejsze pieśni o  Bożym Miłosierdziu. Koncert  „ Błogosławieni Miłosierni” w wykonaniu połączonych chórów: dziecięcego „Sekret” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II oraz Chóru Kameralnego Canticum Canticorum po raz kolejny dostarczył słuchaczom wielu przeżyć i wzruszeń.

     

Już po raz siódmy, 18 maja 2017 r., uczniowie „Szóstki” współtworzyli miejską imprezę pod hasłem „Zagraj Barkę”. W dzień urodzin Papieża – Polaka, w parku im. Jana Pawła II, wspólnie z koleżankami i kolegami z innych kraśnickich szkół wykonali ulubioną pieśń naszego Świętego Patrona. Na zakończenie nie mogło też zabraknąć tradycyjnej papieskiej kremówki.

     

„Po maturze chodziliśmy na kremówki…” wspominał podczas jednej ze swoich wizyt w Ojczyźnie Patron naszej szkoły, Święty Jan Paweł II. Społeczność szóstki pamięta te słowa, stąd 31 maja 2017 r. odbył się organizowany już po raz siódmy Dzień Papieskiej Kremówki. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Burmistrza Miasta Kraśnik pan Dariusz Lisek, Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 6 pan Hubert Trukan, dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, rodzice, dziadkowie oraz wielu uczniów. Po części oficjalnej zakończonej złożeniem kwiatów pod pomnikiem i odśpiewaniem hymnu szkoły, zebrani wysłuchali krótkiego wspomnienia o Świętym Janie Pawle II. Na zakończenie wszyscy tradycyjnie mogli poznać smak papieskich kremówek. Były one podziękowaniem za nabycie „cegiełek”, z których dochód zostanie przeznaczony na potrzeby uczniów naszej szkoły. Dziękując za życzliwe wsparcie akcji charytatywnej i okazane serce zapraszamy na kolejny Dzień Papieskiej Kremówki już za rok.

     
     
     
     

22 października 2017 r., w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego Jana Pawła II, piękne wnętrze Sanktuarium Maryjnego w Kraśniku wypełniły dźwięki „Pieśni pełnych Ducha” w wykonaniu połączonych chórów: dziecięcego „Sekret” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku oraz Chóru Kameralnego „Canticum Canticorum” z Kościoła Rektoralnego pod wezwaniem Ducha Św. Zadanie było współfinansowane z środków w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik.

Dziękujemy Księżom za życzliwe przyjęcie, a licznie zgromadzonym słuchaczom  za ten piękny i wzruszający czas.

    


KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II

 • 18 maja 1920 - w Wadowicach urodził się Karolek Wojtyła
 • 20 czerwca 1920 - został ochrzczony w wadowickim kościele
 • wrzesień 1926 - zostaje uczniem i rozpoczyna naukę w szkole podstawowej
 • 13 kwietnia 1929 - umiera mama Karola
 • 25 maja 1929 - przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej
 • wrzesień 1930 - zostaje gimnazjalistą i rozpoczyna naukę w gimnazjum
 • 5 grudnia 1932 - umiera brat Karola - Edmund
 • 3 maja 1938 - przystępuje do Sakramentu Bierzmowania
 • maj 1938 - zdaje maturę
 • sierpień 1938 - przeprowadza się wraz z ojcem do Krakowa
 • październik 1938 - rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • wrzesień 1940 - rozpoczyna pracę w kamieniołomach i fabryce chemicznej " Solvay"
 • 18 lutego 1941 - umiera ojciec Karola
 • sierpień 1941 - zostaje aktorem Teatru Rapsodycznego
 • październik 1942 - rozpoczyna tajne studia teologiczne
 • 1 listopada 1945 - zostaje asystentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1 listopada 1946 - przyjmuje święcenia kapłańskie
 • 15 listopada 1946 - wyjeżdża na studia doktoranckie do Rzymu
 • 14 czerwca 1948 - zdaje egzaminy doktorskie
 • 28 lipca 1948 - zostaje wikarym w Niegowici
 • grudzień 1948 - otrzymuje potwierdzenie tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • marzec 1949 - rozpoczyna pracę w parafii św. Floriana w Krakowie
 • 1 września 1951 - otrzymuje urlop naukowy na przygotowanie habilitacji
 • grudzień 1953 - broni pracy habilitacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • październik 1954 - rozpoczyna wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i seminariach duchownych
 • 28 września 1958 - przyjmuje sakrę biskupią
 • 11 października 1962 - po raz pierwszy wyjeżdża na obrady Soboru Watykańskiego II
 • 7 października 1963 - po raz drugi uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II
 • 5-15 grudnia 1963 - odbywa pielgrzymkę do Ziemi Świętej
 • 13 stycznia 1964 - zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim
 • 14 września 1964 - po raz trzeci uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II
 • 28 czerwca 1967 - zostaje kardynałem
 • luty 1973 - bierze udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Australii
 • 16 października 1978 - zostaje wybrany na papieża
© Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku