strona główna  -   dane kontaktowe  
drukuj

AktualnościArchiwum aktualności >>>


Dzwonki w SP 6

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022

Plan pracy szkoły na rok 2021/2022

Zapytanie ofertoweINFORMACJE


KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W KRAŚNIKU

z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie  powrotu do nauki stacjonarnej

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku

 

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni, informuję, że od 24.01.2022 r. (poniedziałek) uczniowie naszej szkoły (z wyjątkiem klas przebywających na kwarantannie) wracają do nauczania stacjonarnego w szkole zgodnie z obowiązującym planem zajęć.


Monika Kuśmierz
Dyrektor szkoły
KOMUNIKAT

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W KRAŚNIKU

z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie  zawieszenia zajęć stacjonarnych

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku

 

 

W związku z awarią instalacji wodnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku oraz na podstawie § 18 ust. 2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.) informuję, że:

1.  w okresie od 20 stycznia 2022 roku do 21 stycznia 2022 roku zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów SP6 Kraśnik (I i II etap edukacyjny);

 

2.  uczniowie klas I-VIII mają obowiązek realizować formę nauki zdalnej zgodnie z zapisami statutowymi; zajęcia lekcyjne prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U.poz.493) przy wykorzystaniu platformy MS Teams zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 03 stycznia 2022 roku.

 

Monika Kuśmierz
Dyrektor szkoły
Zapisy na "Koduj z Gigantami" - największe wydarzenie programistyczne dla dzieci i młodzieży w Polsce już ruszyły. Już po raz dziesiąty zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do wzięcia udziału w darmowych zajęciach z programowania!

Zajęcia są bezpłatne i mają na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w blisko 100 polskich miastach, a także w formie online. Akcja potrwa od 6 do 27 lutego 2022 roku.

Aby wziąć udział w zajęciach, wystarczy indywidualnie zarejestrować się na stronie: www.kodujzgigantami.pl.

Zatrzymaj hejt!